Hopp til innhold

Satte opp fylkesskilt som viser fingeren: – Beskriver regionreformen godt

Folkebevegelsen Nordting tok saken i egne hender da Troms og Finnmark fylkeskommune ikke klarte å bli enig om et nytt fylkesvåpen.

Rødgerljiaen

Nordting feiret seks års jubileet sitt med å skifte ut fylkesskiltene til Troms og Finnmark.

Foto: Amund Sjølie Sveen / Nordting

– Det er ikke mange fylkesvåpen som skaper så mye entusiasme!

Det sier lederen bak Nordting, Amund Sjølie Sveen. Nordting er en folkebevegelse som startet i 2014. De arrangerer møter for å behandle samfunnspolitiske spørsmål knyttet til Nord-Norge.

Søndag markerte de seksårsjubileet med å ha en kampanje langs fylkesgrensa mellom Nordland og Troms og Finnmark.

– Vi reiste langs grensa og oppdaterte fylkesskiltene som står der. Jeg vet at de andre fylkene som har blitt sammenslått har fått opp nye fylkesskilt, men her går det for sakte, sier Sveen.

Da Troms og Finnmark ble slått sammen til et fylke var det planlagt å utforme et nytt fylkesvåpen. Tre forslag ble lagt på bordet, men likevel valgte fylkestinget i Troms og Finnmark å beholde begge de gamle fylkesvåpnene.

Rødgeriljaen

Den såkalte «Raudåtegeriljaen» kjørte langs hele fylkesgrensa mellom Nordland og Troms og Finnmark for å oppdatere veiskiltene.

Foto: Amund Sjølie Sveen / Nordting

– Opptil flere ganger har Nordting hatt forslag om et nytt fylkesvåpen på ulike arrangementer. Det har blitt mottatt med enormt flertall flere ganger. Da var det på sin plass å oppdatere skiltene langs grensa.

Totalt kjørte Nordting rundt 200 kilometer i løpet av søndagen.

Nøye uttenkt symbolikk

1. januar 2020 ble Troms og Finnmark slått sammen til et fylke etter regionreformen som Stortinget vedtok i 2017.

– Regionreformen har vært upopulær i hele Nord-Norge. Verken Troms eller Finnmark ønsket å bli slått sammen, men da det likevel ble bestemt så tenkte vi at vi trengte et våpen som gjenspeilet den motstanden, sier Sveen.

Skiltet Nordting har bestemt seg for

Nordting sier fylkesvåpenet har skapt stor entusiasme.

Foto: Nordtinget

– I tillegg er det et symbol for nord med kompasspila som peker nordover.

Fylkesvåpenet. har også fått de samme fargene som de eksisterende fylkesvåpnene til Troms og Finnmark har. Troms sitt viser Bjarkøygriffen på rød bakgrunn, mens Finnmarks fylkesvåpen avbilder Vardøhus festning på sort bakgrunn.

– Skiltet har skapt mye entusiasme. Skiltene som fylkestinget skulle vedta skapte ikke noen form for entusiasme. Det ble en lang prosess som de brukte mye penger på uten at det gav noen resultater.

Statens vegvesen er ikke fornøyd med aksjonen til Nordting.

Amund Sjølie Sveen fremfor de nye skiltene

Amund Sjølie Sveen er leder i Nordting. Her foran et av skiltene som ble oppdatert søndag.

Foto: Nordting

Vanlig med anmelding

– Det anses som hærverk å endre på offentlige skilt. Det synes vi ikke noe om.

Det sier seksjonsleder i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen.

– Vanligvis anmelder vi om det er skadeverk på offentlig eiendom, men det avgjør driftsavdelingen. Vi oppfordrer Nordting til å fjerne skiltene.

Ifølge Mikkelsen er nye skilt med riktig fylkesnavn på vei, men den lange vinteren har gjort prosessen til en større utfordring enn tenkt.

Nye skilta til Troms og Finnmark fylke

Slik skal de ordentlige skiltene til fylket Troms og Finnmark se ut. De blir snart å se på veien.

Foto: Statens vegvesen

– Det har vært en lang vinter med mye snø. I tillegg har vi måttet endre på skiltoppsetningene, men skiltene er på vei.

Amund Sjølie Sveen har full forståelse for det Mikkelsen sier.

– Jeg tenker at det er Statens vegvesen sin jobb å si at dette er hærverk, men vi har ingen planer om å fjerne skiltene.

Tirsdag sender fylkesrådet i Troms og Finnmark en søknad til kommunal- og moderniseringsministeren om å få opphevet sammenslåinga.