Hopp til innhold

Nå sendes «skilsmissesøknaden» for Troms og Finnmark inn: – Helt håpløst

Bare måneder etter at sammenslåinga av Troms og Finnmark ble en realitet, ber fylkesrådet om at arbeidet med en oppløsning av fylket startes. Gruppeleder i Frp tror det kan føre til en ny opprivende debatt.

John Karlsen

Gruppeleder i Frp, John Karlsen mener fylkesrådet heller burde bruke kreftene på å gjøre Troms og Finnmark bedre rustet for fremtiden, ikke på å oppløse fylket.

Foto: LARS EGIL MOGÅRD/NRK

– Fylkesrådet vil altså sette i gang en ny prosess der vi skal bruke massevis av millioner, sette i gang tiltak og vedtak som berører innbyggerne. Det vil være negativt, og jeg kan ikke skjønne at det er en politikk som fører fram, sier John Karlsen. Han er gruppeleder i Frp.

Protestene mot å slå sammen Troms og Finnmark har vært høylytte, særlig fra Finnmark. Men etter både folkeavstemning, demonstrasjoner og utallige debatter ble Troms og Finnmark slått sammen 1. januar 2020.

Et halvår etter setter fylkesrådet inn kreftene på å igjen bli selvstendige fylker.

Neste uke vil fylkesrådet gjøre det formelle vedtaket der de ber Kommunaldepartementet om å starte arbeidet med en oppløsning.

– En plikt til å følge det opp

Karlsen mener dette er et helt håpløst vedtak, og at fylkesrådet heller burde konsentrere seg om oppgaven de har fått.

– Det er faktisk å gjøre det nye fylket bedre rustet for fremtiden. Det har de praktisk talt helt glemt, og er mest opptatt av reversering. Jeg har ingen tro på at det vil skje, uavhengig av hvilken regjering vi får fra neste høst.

Karlsen ber om at man heller må tenke fremover, og gjøre det som er til det beste for innbyggerne i den nye regionen.

Skuffet Mo

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark, Bjørn Inge Mo mener det er på tide å starte arbeidet med å oppløse fylket.

Foto: Petter Strøm / NRK

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo fra Arbeiderpartiet sier det er flertall i det nye Troms og Finnmark fylkesting for å få opphevet sammenslåingen. Han sier det er grunnen til at denne søknaden kommer nå.

– Vi fikk en veldig klar bestilling fra fylkestinget. Og vi har en plikt til å følge opp saker fra fylkestinget. Det er også i tråd med den politiske plattformen til fylkesrådet.

Er det vits å søke når dere vet at Stortinget ikke har endret sammensetning siden flertallet vedtok at Troms og Finnmark skulle slås sammen?

– Vi har bedt om at de fremmer en sak og begynner å jobbe med det på departementsnivå. Så får departementet ta de vurderingene.

Usikker på om det er en reell mulighet

Fylkesrådslederen tror en oppløsning av sammenslåingen kan skje tidligst etter stortingsvalget.

Willfred Nordlund er stortingsrepresentant for Nordland Senterparti, og sitter i kommunalkomiteen. Han synes det er bra at fylkesrådet sender inn denne søknaden.

– Denne sammenslåingen skulle ikke ha funnet sted. Det er et tydelig signal som sendes fra Troms og Finnmark, om at de nå ønsker å få startet prosessen med en oppløsning.

Nordlund mener det har en hensikt, men er mer usikker på om det er en reell mulighet å få flertall i denne perioden.

– For å få det til trenger vi et stortingsvalg der Senterpartiet blir betydelig større og sterkere.

Willfred Nordlund (Sp)

Willfred Nordlund (Sp) mener sammenslåinga ikke skulle ha skjedd.

Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

Regner med at myndighetene tar regningen

Mo sier at sammenslåinga har ført til store kostnader. På lik linje med de andre fylkeskommunene som har vært gjennom den samme prosessen har de fått dekt 30 millioner kroner til sammenslåingen.

– Vi har en merkostnad på mange titalls millioner. Det har ikke vært noen vilje fra sentralt hold til å ta de ekstra kostnadene sammenslåingen har ført med seg.

– Å oppløse en fylkeskommune koster jo også penger, hvor mye vil det komme på?

– Det er vanskelig å ha noen spådom om det. Men bare det å samordne IKT-plattformene kostet 30 millioner i forbindelse med sammenslåingen. Så en oppløsning vil ha kostnader det også. Men vi regner med at de som har påført oss det vil ta den regningen. Det er nasjonale myndigheter sitt ansvar.

På spørsmål om dette vedtaket vil skape ro i organisasjonen svarer Mo at han ikke tror det vil skape mer uro enn det de har i dag.

– Det er faktisk slik at dette vedtaket har vært forespeilet lenge. Partiene gikk til valg på at vi ville dele fylket opp igjen. Vår plikt er å stå for den politikken vi har lagt til grunn, eller så vil vi rett og slett lure velgerne. Vi står fast på det.

Fylkestinget

Det har vært en lang og humpete vei fram til sammenslåingen av Troms og Finnmark, og kampen er ikke over. Her fra et ekstraordinært møte i Troms fylkesting i forbindelse med sammenslåingen.

Foto: Lisa Rypeng / NRK