Hopp til innhold

Slakter regjeringens vindkraft-grep:– Stereotypisk og kortsiktig

Nordkalottfolket reagerer på lekkasje om at regjeringen skal legge frem en ny kompensasjonsordning i det reviderte nasjonalbudsjettet, som skal gagne reindriften.

Kjøllefjord vindkraftanlegg

VIND: Kjøllefjord vindkraftanlegg i Lebesby kommune i Finnmark vil bli en av kommunene hvor kommunen, naturformål og reindriften totalt får 2,5 ører for hver kWh som produseres.

Foto: Allan Klo / NRK

Regjeringen tar vindkraft-grep, skriver Nettavisen, og gir millioner til natur og samer.

Tirsdag skal regjeringen legge frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Der kommer det også helt ny type kompensasjonsordning for vindkraft.

For hver kWh som produseres skal 0,1 øre settes av til reindrift «der vindkraften har negative konsekvenser på reindriften», og 0,1 øre til natur- og friluftsformål.

I kommuner uten reindrift kommer 0,2 øre per kWh produsert til å gå til naturformål.

Dette er ikke en ekstra skatt til vindkraftprodusentene. Staten vil bruke deler av inntektene fra grunnrenteskatten.

Totalt sett vil kompensasjonsordningen gi 15 millioner kroner til naturformål og 10 millioner kroner til reindrift i 2024.

Les også I kø for mer vindkraft i Finnmark – nesten ingen får plass

Vindkraftanlegg ved Kjøllefjord i Lebesby kommune

Nordkalottfolket reagerer sterkt

Leder for Nordkalottfolket og tidligere Sametingspresident, Vibeke Larsen, reagerer sterkt på lekkasjen i Nettavisen.

Dette er kanskje noe av det mest stereotypiske og kortsiktige denne regjeringen har fremmet som løsning på energiknuten i nord.

Hun reagerer på at man sidestiller samiske interesser som det samme som reindriftsnæringens interesse.

Pressebilde av sametingsrepresentant Vibeke Larsen i Nordkalottfolket.

Vibeke Larsen, leder for Nordkalottfolket, beskriver forslaget som noe av det mest kortsiktige som er kommet på bordet.

Foto: Árvu / Sametinget

Regjeringen slår også fast at om du befinner deg utenfor reindrift- og naturinteressene, så har du absolutt ingen verdi.

Hun beskriver det som en avlat til en samisk særinteresse, mens alle andre taper.

Regjeringens forslag om å kompensere reindriftsnæringen og naturinteressene, og kun disse, i forbindelse med vindkraftutbygginger er å fortelle at Nord-Norge skal kun bestå av reindrift og natur.

I en e-post til NRK kommenterer energiminster Terje Aasland på Larsens utspill.

Regjeringen vil legge til rette for mer vindkraft i Norge. Samtidig bør vindkraftproduksjon i større grad komme interesser som berøres negativt av vindkraftutbygging, til gode. Regjeringen ønsker å sette av tilsvarende 0,2 øre per kWh produsert vindkraft, til natur, friluftsliv og reindrift i områder som berøres av slik kraftutbygging. Detaljene vil presenteres i revidert nasjonalbudsjett, skriver Asland.

– De skal få noe tilbake

– Det er fordi vi trenger å bygge ut mer fornybar energi. Vi skjønner at dette har en naturbelastning, enten i form av de som har naturbasert næring i tilknytning til vindkraftområdene, eller en ønsker å restaurere noe natur et annet sted, sier han til Nettavisen.

Aasland mener det er en god ordning, som kan avhjelpe noe på situasjonen i forhold til det å gå inn i vindkraftprosjekter.

Terje Aasland

Energiminister Terje Aasland (Ap) melder at det vil komme en ny kompensasjonsordning for vindkraft.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Den nye grunnrenteskatten vil også gi 2,3 øre direkte til kommunene. Tidligere fikk vindkraftkommunene stort sett kun inntekter fra eiendomsskatt.

– Dette er en anerkjennelse til lokalsamfunnene som stiller opp og tar et ansvar for at vi skal kunne klare å skape nye muligheter, etablere industri, næringsliv, kutte klimagassutslipp og sørge for at vi får ned strømprisene: De skal få noe tilbake, sier Aasland.

Les også Kommuner dobler inntekta fra vindkraft: – Ikke i mål

Ordfører i Lebesby, Sigurd Rafaelsen, tror utviklingsprosjektene kan ta lengre tid å fullføre etter Fosen-saken. Men han er optimist.