Nekter barn av russiske soldater samme erstatning som tyskerbarna fikk

Russiske soldater ble fedre til minst 50 norske barn under krigen. Nå stiller barna seg uforstående til at de blir holdt utenfor en støtteordning for krigsbarn.

Gunn Karine Olsen og hennes halvbror Anatolij på kirkegården i St. Petersburg

Gunn Karine Olsen og hennes halvbror Anatolij på kirkegården i St. Petersburg.

Foto: privat

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ikke gi samme erstatning til barn av sovjetiske soldater under krigen som barn av tyske soldater har fått.

– Det er jo helt urettferdig, sier Gunn Karine Olsen. Hennes far var en av de sovjetisk offiserene som var med på å befri Øst-Finnmark fra høsten 1944.

– Alle barna har lidd så mye og hørt så mye opp gjennom årene, like mye som de tyske barna. Da er det på sin plass at også de russiske barna får en slags oppreisning. De har lidd, og mange er blitt syke av det.

Gjaldt kun tyskerbarn

Det var over 100.000 sovjetiske soldater i Norge under krigen. Noen kom som krigsfanger, andre kom senere som en del av frigjøringsstyrken.

Disse soldatene fikk minst 50 barn med norske kvinner under sitt opphold i Norge. Mange av barna hadde vanskelige oppvekstforhold. Flere av dem sto fram i denne artikkelen i august i år.

For 16 år siden vedtok Stortinget å gi barn av tyske soldater under krigen erstatning på 20.000 kroner. Det kunne gis opptil 200.000 kroner til dem som kunne dokumentere at de hadde hatt det særskilt vanskelig.

«Regjeringen mener at samfunnet må ta et ansvar for overgrep, blant annet mobbing, som mange krigsbarn ble utsatt for i tiden etter krigen», het det i begrunnelsen.

Ordningen gjaldt altså «krigsbarn», men det ble avgrenset til barn av norske mødre og tyske soldater.

«Det var en spesiell stemning i etterkrigstiden i forhold til alt som var tysk. Mange krigsbarn ble offer for dette», skrev regjeringen.

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vil ikke gi samme erstatning til barn av sovjetiske soldater under krigen som barn av tyske soldater har fått.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

Også et offer

Gunn Karin Olsen forteller at også hun som barn av en russer ble møtt med holdninger som gjorde oppveksten vanskelig.

– Det tok veldig på. Det ble ikke noe mer skolegang. Da jeg begynte med det, gikk tankene til alle andre ting livet mitt. Det har gått opp og ned med psyken.

Gunn Karine Olsen på farens grav i St. Petersburg

Gunn Karine Olsen på farens grav i St. Petersburg.

Foto: Privat

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) har i et brev til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen vist til den ulike behandlingen. Han har spurt hva som skal til for at russerbarna skal få en erstatning.

Bakke-Jensen vil ikke sidestille tyskerbarn og russerbarn. I sitt svarbrev skriver forsvarsministeren at årsaken er at han ikke er kjent med at norske myndigheter har gjort overtramp mot russerbarna.

Geir Adelsten Iversen (Sp)

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen (Sp) spør hva som skal til for at russerbarna skal få en erstatning.

Foto: Ragne B. Lysaker / Senterpartiet

Fikk ikke rett fødselsattest

Sønnen til en sovjetisk soldat under frigjøringen av Finnmark, Knut Johansen i Kirkenes, er ikke enig.

Han sier at han selv har opplevd det på kroppen. Det offentlige holdt tilbake hvem som var hans egentlige far.

– Jeg hadde ikke noen papirer eller noen ting. Jeg var hos jordmoren før hun døde og spurte hvorfor vi ikke fikk papirer på det. Hun sa det ikke ble gitt papirer på russiske unger, sier Johansen.

Knut Johansen ser i en bildebok han har fått av sin russiske familie

Knut Johansen forteller at det offentlige holdt tilbake hvem som var hans egentlige far.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Må sidestilles

Stortingsrepresentant Geir Iversen mener barn av tyske soldater og sovjetiske soldater må sidestilles.

– Jeg synes absolutt at de som ble født under slike vilkår burde få den samme erstatningen som tyskerbarn fikk. Jeg skulle ønske det ble ordnet veldig fort, sier Iversen.

Alle personene det gjelder er nå omkring 75 år gamle.

Gunn Karin Olsen mener Frank Bakke-Jensen må gå inn i saken på nytt.

– Det er urettferdig hvis staten ikke gjør opp seg, sier hun.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med programleder Hege Iren Hanssen

Se Nordnytt med programleder Hege Iren Hanssen