– Umulig å varsle om kritikkverdige forhold i Norge

NAV Troms er frikjent i retten etter anklager om mobbing og trakassering av en ansatt.

Natalie Olsen

Natalia Olsen (til høyre) krevde millionerstatning fordi hun ble mobbet da hun jobbet for NAV i Tromsø. Her sitter hun i retten sammen med sin advokat, Kari Elisabeth Breirem.

Foto: JAN RIISE PEDERSEN / NRK

Torsdag falt dommen der NAV-ansatte Natalia Olsen hadde saksøkt staten for gjengjeldelse, etter at hun varslet om det hun mente var kritikkverdige arbeidsforhold ved NAV Troms.

Nord-Troms tingrett mener at dette ikke er bevist.

Hun krevde erstatning og oppreisning, men må nå i stedet betale nesten 200 000 kroner i sakskostnader. Olsen mener at hun ble utsatt for gjengjeldelse da hun varslet om mobbing av kollegaer. Ifølge Olsen var det primært fylkesdirektør Stein Rudaa som skulle ha stått for trakassering og gjengjeldelse.

Advokat Kari Elisabeth Breirem

Advokat Kari Elisabeth Breirem fører saka mot Staten ved Arbeids -og velferdsdirektoratet.

Både Olsen, og hennes advokat Kari Elisabeth Breirem er skuffet over dommen.

– Min umiddelbare kommentar er at det nesten er umulig å varsle om kritikkverdige forhold i Norge. Jeg har holdt på med slike saker i 10–12 år, og den ene saken bare bekrefter den andre. Varsling er noe som skal nevnes i festtaler, men i realiteten blir varslerne stående igjen som tapere, sier Breirem.

– En stor påkjenning

– Det kjennes godt å bli frifunnet og reinvasket i tingretten om påstander om gjengjeldelse, mobbing, trakassering. Det sier NAV-direktør Stein Rudaa til NRK. Nå vil han bruke tid til å lese dommen nærmere.

NAV-direktør Stein Rudaa

Stein Rudaa er direktør i NAV Troms.

Foto: JAN RIISE PEDERSEN / NRK

– Mange av mine kolleger, familie, barn og barnebarn er også veldig glad i dag for tingrettens kjennelse. Det har vært en påkjenning for oss som har stått midt oppe i det, men også for andre. Denne påkjenningen skulle jeg gjerne vært foruten.

Uvisst om dommen ankes

Natalia Olsen og hennes advokat Kari Elisabeth Breirem sier begge til NRK at det er for tidlig å si om dommen ankes.

– Vi har ikke rukket å lese den 19 siders lange dommen ennå. Det som er interessant er at det er en dissens, det vil si at den ene dommeren mener at Natalia Olsen har vært utsatt for gjengjeldelser i strid med arbeidsmiljølovens paragraf 2-5, så det er en uenighet i retten. Jeg må diskutere med min klient om hvorvidt dommen ankes, sier Breirem.

– Jeg ber om forståelse for at jeg ikke ønsker å si noe mer nå, før jeg sammen med min advokat har gått nøye gjennom dommen, sier Natalia Olsen til NRK.