Hopp til innhold

43.000 nye jobber i reiselivet fram mot 2030: – Vi i næringa må tenke nytt

Bedrifter som lager et nytt produkt eller inngår nye samarbeid kan få dekket 80 prosent av kostnadene. Det får blanda mottagelse fra reiselivsnæringa.

Tove Sørensen, administrerande direktør, Tromsø Villmarksenter

Tove Sørensen, administrerende direktør ved Tromsø villmarkssenter, er positiv til regjeringens reiselivsstrategi.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Fra en pott på 800 millioner kroner, vil næringsminister Iselin Nybø (V) restarte reiselivsnæringen etter pandemien.

I omtrent ett år har Innovasjon Norge ledet arbeidet med den nasjonale reiselivsstrategien, på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Torsdag overleverte reiselivsdirektør Bente Holm til næringsministeren.

I rapporten peker Innovasjon Norge på 23 konkrete tiltak som skal gjøre reiselivsnæringa mer lønnsom og bærekraftig fram mot 2030. På grunn av pandemien har de også foreslått strakstiltak for å restarte reiselivsnæringa.

– Konkurransen om turistene blir tøff framover, både nasjonalt og internasjonalt. For å løfte næringa ut av krisa raskt, anbefales det tiltak for å øke etterspørselen etter norske reiselivsopplevelser i flere marked raskt, sa Holm.

42 800 nye arbeidsplasser

Næringsministeren fortalte torsdag at de setter av 50 millioner kroner ekstra for å markedsføre Norge som reisemål i år. Dette mener hun vil gagne reiselivsnæringa i hele landet.

– Et annet grep vi gjør for å stimulere til mer samarbeid i reiselivet, er at vi åpner opp for fellesprosjekter. Over 800 millioner kroner skal snart lyses ut til prosjekter som bidrar til utvikling og omstilling i reiselivet, sa Nybø.

Kravet for å få støtte fra potten er at aktørene kommer med nye prosjekter, tilbud og samarbeid.

Langsiktig er målet blant annet å øke antall reiselivsrelaterte jobber i Norge med 25 prosent, altså 42 800 nye jobber fram mot 2030.

Tove Sørensen er administrerende direktør ved Tromsø villmarkssenter. Hun ønsker regjeringens nye reiselivsstrategi velkommen.

– Jeg syns det at de vil at vi i næringa må tenke nytt, det er bra. Reiselivet vil aldri bli som det har vært. Hvis vi bare venter på at det skal bli som før, så taper vi, sier hun.

Sørensen mener det er viktig å tenke på det lokale og det nasjonale markedet først. Pandemien har gjort at de nå tenker veldig lokalt i forhold til hvilke opplevelser de kan gi. Hun mener også det er mye å hente på et samarbeid mellom reiselivsbedriftene i nord. På den måten kan de styrke hverandre og tilbudet i regionen.

– Men det som er viktig, er at det samtidig gis koronastøtte slik at vi kan overleve. Og hvis det skal gis støtteordninger til omstilling, så må vi få pengene før vi setter i gang. Vi kan ikke forskuttere noe, og å gå i bank for å få lån på noe nå er helt håpløst, sier Sørensen.

Tove Sørensen, administrerande direktør, Tromsø Villmarksenter

Tove Sørensen ved Tromsø villmarkssenter fokuserer nå på det lokale markedet for hundekjøring og opplevelser i naturen.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Men ikke alle er fornøyd med tiltakene som ble lagt fram i dag.

I Tromsø roper mange om hjelp for å i det hele tatt komme seg gjennom pandemien.

– Frykter konkurs

I Tromsø har mange reiselivsbedrifter slitt siden pandemien i fjor. De er nå avhengig av mange besøkende i sommer, forteller Trine Risvik som er daglig leder ved Tromsø Friluftssenter.

– Hvis det ikke kommer gjester er det tomt i kassa. Da kan vi ikke holde bedriften i gang. Vi trenger inntekt for å kunne ha daglig drift, sier Risvik.

I likhet med mange i hennes bransje, frykter den daglige lederen konkurs. Siden mars i fjor har bedriften hatt full stans.

Trine og Alf Risvik ved Tromsø Friluftsenter.

Trine og Alf Risvik i Tromsø Friluftssenter har hatt full stopp i drifta siden mars i fjor.

Foto: Tromsø Friluftsenter

Ifølge en medlemsundersøkelse fra NHO frykter mer enn hver femte i Troms og Finnmark at det er en reel sjanse for at de kan gå konkurs på grunn av pandemien.

I april var hver femte som jobber i reiselivsnæringen helt eller delvis uten arbeid.

Slik rammes norsk økonomi – Korona - Om koronapandemien (corona) og covid-19

Tenke nytt

For å ruste opp reiselivsnæringen åpner regjeringa nå opp for at bedrifter kan berge seg selv ved å gå sammen eller lage et nytt produkt.

Næringsministeren mener reiselivet må tenke nytt.

– Jeg har veldig god tro på denne ordningen når vi skal tenke nytt og ruste oss for det nye reiselivet, sier Nybø.

Ministeren håper flere bedrifter i næringen kan gå sammen for å lage gode opplevelser. For eksempel en serveringsbedrift, som kan gå sammen med en opplevelsesbedrift, eller en overnattingsbedrift.

I 2021 er det satt av 1 milliard til omstillingsordningen, som skal gjøre det lettere for bedrifter å tilpasse seg smitteverntiltak. Snart åpnes det for å søke på de 800 millionene som er igjen.

Næringsminister Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø (V) håper bedriftene kan samarbeide mer.

– Trenger hjelp umiddelbart

Risvik er derimot ikke fornøyd med den nye ordningen. Hun mener bedriftene trenger hjelp her og nå.

– Jeg blir litt lei meg. Er det en ting Tromsø kan, så er det å drive med turisme. Vi trenger ikke å finne nye aktiviteter her. Vi trenger å få lov til å eksistere, sier hun.

Krever svar: – Må vi stenge ned næringa helt?

Næringsministeren sier det allerede finnes gode kompensasjonsordninger for reiselivsbedriftene.

– De har fått og trenger kompensasjon for å komme igjennom pandemien. Men samtidig har de også før pandemien vært opptatt av omstilling. Vi må også tenke på framtida, sier Nybø.

Nyheter fra Troms og Finnmark