Miljøkrav kan stoppe milliardinvestering

Norterminal kan komme til å droppe milliardinvesteringen i en ny oljeterminal i Kirkenes. Årsaken er at de ikke får lov å drive oljeomlasting til havs fram til terminalen er ferdig.

Norterminal

I dette området planlegger Norterminal en oljeterminal. Men nå kan planene skrinlegges.

Miljødirektoratet har avslått å gi tillatelse til omlasting i Korsfjorden, inntil terminalen på land står ferdig.

Det kan bety at det ikke blir noen oljeterminal, sier hovedeier i Norterminal, Jacob Stolt-Nielsen.

– Vi har satset alt, og vi fortsetter å satse. Vi ansetter mennesker, kjøper inn utstyr og gjør alt klart til å begynne til høsten. For vi har ikke anledning til å vente, for kundene har sine krav, sier han.

Flere russiske selskaper vil inn

Jacob B Stolt-Nielsen

Hovedeier i Norterminal, Jacob Stolt-Nielsen.

Foto: Morten Ruud / NRK

Den russiske oljegiganten Lukoil ønsker å laste om fra mindre til større fartøyer for eksport til vestlige markeder i Sør-Varanger.

Det samme gjelder Gazprom og en del andre russiske selskaper.

Ifølge Stolt-Nielsen er forutsetningen at aktivitet kommer i gang i år, og da er omlasting fra skip til skip eneste mulighet.

Må ha avklaring

Bruk av en planlagt oljeterminal på Gamneset vil først være klar om fire år. Kommer ikke omlasting fra skip til skip i gang i år, blir det heller ikke ingen oljeterminal på land.

– De russiske kundene trenger å vite at vi kan komme i gang i år. Hvis vi ikke kommer i gang i år, så er det veldig sannsynlig at vi må planlegge logistikkinfrastrukturen for 2018 allerede nå, men et annet sted, sier Jacob Stolt-Nielsen.

Miljødirektoratet har satt krav om bedre beredskap og restriksjoner i forhold til is. Saken er nå anket inn for Miljøverndepartementet.