Jordmorforbundet kritisk til Helse Nord: – En fødsel kan ikke planlegges

Sikkerheten til de gravide er i fare, mener lederen i Jordmorforbundet. Flere kommer nå med kraftige reaksjoner på Helse Nords anmodning til gravide om å planlegge fødselen.

Ambulansekrisen i nord

Jordmorforbundet mener regjeringen må løse krisen i luftambulansen øyeblikkelig. Her er lederen i jordmorforbundet med en av «sine» små.

Foto: privat

– Hverken den fødende eller jordmor vet når fødselen skjer. Det er en veldig vanskelig situasjon for de fødende i Nord-Norge nå, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Hanne Charlotte Schjelderup Leder i Jordmorforbundet NSF

Hanne Charlotte Schjelderup, leder i Jordmorforbundet, mener man er i ferd med og å få en nasjonal krise med så uforutsigbar flyambulansetjeneste.

Foto: privat

Hun er tydelig på at gravide ikke kan planlegge sin fødsel, fordi en termin aldri vil være en helt sikker dato. Schjelderup mener Helse Nord nå skyver mer ansvar over på de gravide.

Hvert år må om lag 100 barn i Nord-Norge flys til Universitetssykehuset i Tromsø eller St. Olavs hospital i Trondheim, noe som setter store krav til beredskapen for ambulanseflyene.

Schjelderup mener vi er i ferd med å få en nasjonal krise, fordi situasjonen i flyambulansetjenesten er så ustabil.

– Helseminister Bent Høie og regjeringen må løse situasjonen øyeblikkelig, sier jordmorlederen.

Situasjonen er uforutsigbar

For å bedre situasjonen som har oppstått, har helseforetaket leid inn fly fra Babcock og fra forsvaret. Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, mener derfor situasjonen akkurat nå er bra.

Klinikksjef Geir Tollåli

Fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli, mener tiltakene som er gjort gjør at befolkningen har en god luftambulansetjeneste akkurat nå.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

– Vi ønsker å unngå vanskelige situasjoner. Vi gjentar bare de generelle rådene til de gravide om at man må planlegge fødselen i lag med sykehuset eller fødestua, sier Geir Tollåli.

Samtidig innrømmer Tollåli at situasjonen er uforutsigbar.

– Vi vet ikke hva som skjer framover. Derfor planlegger vi med overkapasitet.

– Forventer dere en forverring av situasjonen?

– Så langt har vi kontroll, men det er en del faktorer som kan spille inn. Det ene er Stortingets behandling av saken. Vi vet ikke hva som skjer i forhandlingene mellom NHO og flyveforbundet. I tillegg er det usikkert hvordan bemanningssituasjonen hos dagens operatør utvikler seg, sier Tollåli.

– Lever i en unntakstilstand

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, mener henstillingen til de gravide om å planlegge og være tidlig ute, ikke er et godt tegn.

Hun sier helsepersonell i Finnmark har fått beskjed om at Helse Nord forventer en forverring i nær fremtid i luftambulansekrisen.

Britt Larsen Mehmi

Kommuneoverlege i Vadsø, Britt Larsen Mehmi, er svært bekymret for sikkerheten til befolkningen framover.

Foto: NRK

– Vi lever i en unntakstilstand. Vi går sommeren i møte med sommervikarer på alle nivåer i helsetjenesten, og det er ikke lenge til høsten. Med dårlig vær vil man ha problemer med å fly helikopter som er myndighetenes kriseplan, sier Britt Larsen Mehmi.

Fødselen kan bli dyr

Mehmi er også bekymret for utgiftene den enkelte kan få i forbindelse med fødselen.

I likhet med jordmorforbundet mener hun det er umulig å forutsi når en fødsel starter. Dersom den gravide og de pårørende må ta inn på hotell, kan det bli det dyrt.

– Noen risikerer å måtte legge ut mange tusen kroner i hotellopphold, før de kan få refusjon fra pasientreiser, sier Mehmi.

For utgiftene henviser fagdirektør Geir Tollåli til reglene som allerede gjelder for oppgjørsordninger i pasientreiser.