Hopp til innhold

Mener oljerapport er propaganda

Har mer tro på at petroleumsnæringa bidrar til vekst i Stavanger enn i lokalsamfunn i Finnmark.

Lars Haltbrekken

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, har lite tro på flere arbeidsplasser og økonomisk vekst som rapporten konkluderer med.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

I går presenterte organisasjonen Lederne sin rapport om samfunnseffektene av mulig oljevirksomhet nord for Sør-Varanger kommune i Finnmark.

Rapporten som ble presentert i går lover flere arbeidsplasser og økonomisk vekst i Øst-Finnmark hvis det åpnes for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst.

Leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, sier slike lovnader har kommet før, uten å stemme.

– Vi ser dette som et ledd i propagandaen for å skape økt tilslutning til en virksomhet som er svært skadelig, sier han.

Presenterte rapport

Oljeplattform

Rapporten er egentlig utarbeidet for områdene Salten, Lofoten, Vesterålen og Senja.

Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

Organisasjonen Lederne organiserer rundt 17.000 norske ledere har fått utarbeidet rapporten for å se på hvilken betydning oljenæringen kan ha for lokalsamfunn med tanke på arbeidsplasser, skatteinntekter og vekst i regionen.

Og ifølge kommunikasjonssjef Sverre Simen Hov vil oljen gi både inntekter og arbeidsplasser for kommunene.

– Det viser at det vil være en betydelig sysselsetting på land, men at det er miljøutfordringer som må adresseres, sier han.

Rapporten er egentlig utarbeidet for områdene Salten, Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men ifølge Lederne kan resultatene kan overføres til Finnmark dersom det åpnes opp for oljevirksomhet i Barentshavet sørøst.

Stavanger vil ha vekst

Stavanger Universitetssjukehus

NAturvernforbundet mener byer som Stavanger vil ha mer nytte av petroleumsutvinningen enn mindre steder i nord.

Foto: Marte Monsen Strandskog / Flickr/Stavanger Universitetssjukehus

Men det er lang ifra første gang Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet får presentert slike rapporter.

Han stiller seg derfor tvilende til konklusjonene.

– Vi vil advare mot å sette seg noen lit til slike tall. Vi har sett lignende påstander fra Statoil men når vi har gått det nærmere etter i sømmene, så har det vist seg at dette ikke er så stort som man skal ha det til, mens andre steder i landet, slik som Stavanger, vil ha vekst, sier han.

Tror på tallene

Rådgiver Sigurd Enge i Bellona tror derimot mer på konklusjonene i rapporten fra Lederne.

Men også han mener rapporten utelater de negative effektene av oljevirksomheten.

– Det å utrede ringvirkninger og økonomiske effekter av oljevirksomhet er dømt til å bli en positiv konklusjon. Men det er en god del bivirkninger av dette som ikke utredes i en slik rapport, sier han.