Hopp til innhold

Mener Norterminal-ja strider mot miljørådene

At Norterminal får forstette å laste om olje ut året strider imot miljøfaglige begrunnelser, mener Venstres Ola Elvestuen.

Oljevernøvelse

Norterminal kan få fortsette å laste om olje fra skip til skip ut året. Her fra en oljevernøvelse for to uker siden.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Jeg mener at man fortsatt burde hatt et faglig begrunnet føre var-prinsipp til grunn, og dermed fulgt det som er Miljødirektoratets første beslutning, sier leder av Stortingets energi- og miljøkomite, Venstres Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen

Ola Elvestuen, Venstre.

Foto: Jon Olav Nesvold, / NTB scanpix

Miljødirektoratet mente også at oljeomlasting i Bøkfjorden kunne være farlig for miljøet.

De sa først nei til omlasting etter 1.november, men er i ferd med å snu, viser et utkast til nytt vedtak.

Dermed kan Norterminal likevel få fortsette å laste om olje – fra skip til skip – ut året.

Klaget og ble hørt

Miljødirektoratet hadde egentlig gitt tillatelse til å laste om olje fra skip til skip kun frem til 1. november.

Da Norterminal ønsket å utvide dette til ut året, ble dette avslått av direktoratet i et vedtak som i utgangpunktet ikke kunne ankes på.

Men Norterminal valgte imidlertid å påklage avgjørelsen til departementet.

– Her kom direktoratet med en beslutning så sent som i september. Deretter har de fått et brev fra Klima- og miljødepartementet der de blir bedt om å se på saken på ny. Da er det klart at det er dette brevet som er grunnlaget for denne omgjøringen, sier Elvestuen.

Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet

Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Selvstendig vurdering

Miljødirektoratet avviser imidlertid blankt at de ikke klarer å tenke selv.

– Vi gjør alltid en selvstendig vurdering. Vi fikk nye opplysninger fra Norterminal, da de klagde på vedtaket, om at de ikke ville klare å bli ferdige med å få på plass et mellomlagringsskip til oljeomlastinger, sier Ingvild Marthinsen, fungerende avdelingsdirektør i industri og havavdelingen i Miljødirektoratet.

Fristen 1. november ble satt for å sikre at omlastingene i vintersesongen med kulde, is, mørke og vanskelige værforhold ble gjennomført med et fast forankret fartøy, et såkalt mellomlagerskip, som skal ligge til land.

Norterminal jobber med en løsning om et mellomlagringsskip, men har ikke klart å komme i mål med dette innen 1. november.

Oljeomlasting Bøkfjorden

Oljeomlasting utenfor Kirkenes.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Dermed kan de altså nå få lov av Miljødirektoratet å laste om fra skip til skip ut året.

– Norterminal opplyste at det ville få store konsekvenser for dem dersom de ikke ville få lov til å laste om i november og desember, sier Marthinsen.

Honningsvåg mistet oppdrag

Selskapet Arctic Protection i Nordkapp er ikke overrasket over hva det nye utkastet viser.

I mange år hadde næringslivet i Nordkapp både oljevernberedskap og oljeomlasting på Sarnesfjorden utenfor Honningsvåg, men så ble virksomheten flyttet permanent til Bøkfjorden utenfor Kirkenes.

Dette førte til at blant andre Arctic Protection i Honningsvåg mistet oppdrag.

Honningsvåg

Honningsvåg har mistet oljeomlasting, og dermed også lokale jobboppdrag.

Foto: Atle Markeng / NRK

Administrerende direktør i Arctic Protection Harald Karlstrøm mener Nordkapp er et mer egnet område for oljeomlasting enn Bøkfjorden.

– Det går sikkert greit å laste om i Bøkfjorden denne vinteren. Det gikk jo greit i fjor. Men det vi ser er at dette området har en forhøyet operasjonell risiko samt at det er mindre muligheter når isen kommer, sier han.

Norterminal har ikke ønsket å kommentere saken.