Hopp til innhold

Markerer frigjøringsdagen med slipp av historiske bilder

Riksarkivet markerer frigjøringsdagen med å legge ut unike bilder fra frigjøringen av Finnmark.

Nord-Norge i ruiner under tyskernes retrett vårslipp 2015
Foto: Backer, Ole Friele

I år er en av pakkene i vårslippet frigjøringen av Finnmark, vesentlig fra høsten 1944. Innenfor der er det blant annet landssviksaken mot NS-sosialminister Johan A. Lippestad, som var ansvarlig for evakueringen av Finnmark. Det er noen statstraktater mellom Norge og Sovjet fra både 1944 og 1945.

– Frigjøringa av Nord-Norge har vært litt underkommunisert. Vi prøver å gjøre opp for det ved å publisere det vi finner av bilder, forteller avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard på Riksarkivet.

Han forteller at fotografiene stammer fra to forskjellige kilder. Det ene er NTB sitt krigsarkiv og det andre er private bilder fra sykepleier Marie Lysnes.

– Vi kaller det for Riksarkivets vårslipp 2015, og det er femte gang vi velger ut dokumenter og fotografier fra andre verdenskrig, digitaliserer de og legger de ut på nett, sier Ødegaard.

NTBs krigsarkiv

NTB sitt krigsarkiv er en samling av fotografier fra andre verdenskrig som da sorterte under Norsk Telegrambyrå, som nå heter Scanpix. Disse kommer fra ulike hold, både NTB sin nazifiserte virksomhet under krigen i Norge, men også eksil-Norges fotografer i London og Stockholm, og det er innkjøpte byråbilder fra hele verden, også fra Russland.

– Vi publiserer hundre bilder fra Finnmark som er fra NTB sitt krigsarkiv og de viser en spennvidde og de viser at bildene er tatt av forskjellige fotografer med forskjellig oppdrag.

I hovedsak viser disse bildene ødeleggelsene og innrykket av de sovjetiske styrkene, men også spennende rundskriv, flyveblad, løpesedler og oppslag. Altså tekstdokumenter med beskjeder til sivilbefolkningen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Befrielsen av Nord-Norge

Original bildetekst: Søndag den 22. oktober i år rykket russerne over den norske grense i Nord-Norge, og tre dager senere var Kirkenes og store deler av Sør-Varanger befriet. En av de første novemberdager ankom fra Storbritannia en avdeling spesialutdannede norske tropper sammen med en norsk militærkommisjon. Tross tyskernes ordre om tvangsevakuering av sivilbefolkningen sammen med de retirerende styrker, var en stor del av innbyggerne blitt igjen. Bildet viser sivile og soldater på en russisk lastebil i Kirkenes-avsnittet.

Foto: Ukjent fotograf

Personlig bilder

– Bildene som Marie Lysnes tok gir et mer personlig perspektiv på frigjøringen. Hun oppholdt seg i Sverige under krigen, og ble utvalgt til å lede oppbyggingen av et feltsykehus i Kautokeino, våren 1945 i frigjøringsdagene. Hun har tatt en god del bilder av den samiske lokalbefolkningen. Det er blant annet bilder av 17.mai feiringen i Kautokeino.

Ødegaard synes særlig bildene som Lysnes tok er interessante.

Det er viktig å gjøre disse bildene tilgjengelig. Vårt formål er å gjøre et bredest mulig utvalg av kilder fra norsk historie og når det gjelder vårslippene så er fokuset på andre verdenskrig. Det er en del av vårt mandat å gjøre disse kildene tilgjengelig.

– Bildene er fritt tilgjengelig, det betyr at de fritt kan kopieres til egne sider eller annet formål.

Sykestuen i Kautokeino

Sykestuen: Original bildetekst: Med litt godvilje kunne sykestuen romme 6 pasienter, kvinner og menn lå i samme rom, bare med en teltduk til forheng. Med en pasient fulgte gjerne flere familiemedlemmer, hunder, rein og fører, alle måtte vi ta oss av, evt. gi hus og mat.

Foto: Marie Lysnes / Riksarkivet

Flere unike fra frigjøringa av Finnmark som riksarkivet har gjort tilgjengelig kan du se her.