Hopp til innhold

Mann tiltalt for terrorplanlegging i Syria må møte i retten

Mannen som for tre år siden tok familien med seg fra Senja til Syria, må mandag møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha planlagt terror i lag med ISIL.

Statsadvokat Jan Glent i terrorfinansieringssaken

Førstestatsadvokat Jan F. Glent er aktor i saken mot den syriske fembarnsfaren, som i 2014 tok kona og barna med til Syria.

Foto: Helge Carlsen / NRK

– Tiltalen går ut på at mannen skal ha reist fra Norge til et ISIL-kontrollert område i Syria og inngått terrorforbund med ISIL og vært deltaker der i rundt en måneds tid, sier førstestatsadvokat Jan F. Glent ved Det nasjonale statsadvokatembetet, som har tatt ut tiltalen.

Han forteller at de ser på denne saken som minst like alvorlig som de andre ISIL-deltaker-saker de har hatt i de senere år.

– Strafferammen er ti år på tiltalepunktet om forbund og seks år på deltakelse.

I livsfare

Ruth Meyer Johansen

Ruth Meyer Johansen har allerede avgitt forklaring i forhold til terrorsaken som starter i Oslo tingrett mandag.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Det er nå tre år siden familien kom tilbake til Norge etter det månedslange oppholdet i det krigsherjede landet Syria. I Oslo ble mannen pågrepet, og kona og barna tatt hånd om av helsevesenet.

I starten ble saken kun etterforsket som frihetsberøvelse.

I Senja tingrett fortalte Ruth Meyer Johansen fra Botnhamn hvordan hun og barna var blitt lurt inn i Syria av mannen. Der ble de holdt innestengt i strengt bevoktede gårder, mens mannen var ute og trente i lag med IS-liknende soldater.

Flere ganger opplevde de å være i livsfare, da bomber eksploderte like i nærheten. Først da det yngste barnet ble alvorlig syk, fikk kona mannen med på å vende tilbake til Norge.

Senja tingrett syria saken

Dommen i Senja tingrett ble opphevet av Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Dom opphevet

I retten nektet mannen straffskyld og hevdet at han sjøl var blitt lurt inn i Syria av sine hjelpemenn.

Fembarnsfaren ble frikjent i tingretten, men ikke fordi retten trodde på ham. Tingretten mente det ikke var ført bevis for at frihetsberøvelse også var ulovlig i Tyrkia og Syria, der handlingene skjedde.

Hele dommen ble senere opphevet av Hålogaland lagmannsrett. I neste uke avgjør statsadvokaten om det skal tas ut ny tiltale om frihetsberøvelse mot mannen, eller om saka skal henlegges.

Status som vitne

For et år siden begynte Politiets sikkerhetstjenesten, PST, å etterforske terrordelen av saken.

Når den norsksyriske mannen møter i Oslo tingrett mandag, vil ekskonas vitneavhør få stor betydning. I begynnelsen av august ble det gjort et bevisopptak med Meyer Johansen i Senja tingrett, der forsvarerne fikk stille henne spørsmål.

– Dette opptaket vil bli avspilt i sin helhet under hovedforhandlingen. Dersom retten senere har flere spørsmål må vi ta stilling til hvordan hun skal få avgitt utfyllende forklaring, sier Glent.

Det er satt av to uker til rettssaken.