Hopp til innhold

Må bygge ut for millioner - kan bli nedlagt

Både politidistriktene og 110-sentralene må kjøpe nødnett-utstyr selv om antallet sentraler skal reduseres.

Operasjonssentralen, Vestfinnmark politidistrikt

Fem millioner kroner skal investeres i å gjøre operasjonssentralen til Vestfinnmark politidistrikt klar for den nye nødnettet.

Foto: Rino Engdal / Vestfinnmark politidistrikt

Omorganiseringene av både politiet og 110-sentralene kan føre til at investeringer i det nye nødnettet blir bortkastet.

Rundt om i landet investeres det nå i nytt teknisk utstyr til sentraler som står i fare for å bli nedlagt.

Må bruke fem millioner på teknologi

– Det er i all hovedsak datautsyr og backupløsninger for strømforsyning. Det er også snakk om et sentralbord for 112-sentralen som kan bruke nødnettet, sier administrasjonssjef i Vestfinnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen.

Dermed er politistriktet pålagt å bruke om lag fem millioner kroner, nesten fem prosent av driftsbudsjettet. Det vil få konsekvenser på andre områder.

– Siden dette utgjør en såpass stor del av vårt budsjett så vil det måtte gå på bekostning av noe. Det kan være bemanning eller andre investeringer.

Administrasjonssjef i Vestfinnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen

Administrasjonssjef i Vestfinnmark politidistrikt, Jan Rudi Pedersen, vil heller bruke pengene på andre ting.

Foto: Allan Klo / NRK

Vestfinnmark politidistrikt har bedt om utsettelse, noe de ikke har fått gehør for.

– Vi har prøvd å få utsatt dette til etter stortingsvedtaket om fremtidig organisering av politietaten. For vår del blir det snakk om et utsettelse på et par måneder.

Kravet er at operasjonssentralen må være klar i 2014. I 2015 skal nødnettet være operativt i hele landet. Nord-Norge er siste region som får nødnett.

Storstilt omorganisering

Politidirektøren vil at landets 27 politidistrikter skal bli til 6 politiregioner. Direkoratet for samfunnsikkerhet og beredskap vil at landets 19 brannmeldingsentraler, 110-sentraler, skal bli til 12.

Avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen i Direktoratet for Samfunnsikkerhet og beredskap sier de har et lite håp om å unngå unødvendige investeringer.

– Vi jobber med denne prosessen og hadde håpet av vi skulle være i forkant av utrullingen av nødnettet. Nå rekker vi ikke det i det meste av landet, det er fortsatt mulig å rekke det i Nord-Norge. Dette handler om å ikke instalere kostbart utstyr i sentraler som kanskje ikke være i bruk over tid.

Holder seg foreløpig til planen

Det er direktoratet for Nødkommunikasjon som er ansvarlig for utbyggingen av det nye nødnettet. Etter planen skal det nye nødnettet være operativt i hele landet fra 2015.

Leder for utbygging og prosjekt i Direktoratet for nødkommunikasjon Dagfinn Sjøvik sier eventuelle endringer i den planen må avgjøres politisk.

– Det er nok et spørsmål som bør stilles til besluttende myndigheter. Vi forholder oss til den planen som er lagt for nødnettet, både omfang og tidsplan.