Hopp til innhold

Skeptisk til stort politidistrikt

Hovedtillitsvalgt for Politiets Fellesforbund i Vest-Finnmark, Bente Hansen er skeptisk til et stort politidistrikt i Nord-Norge. Det samme er politimesteren hennes.

Bente Hansen

Bente Hansen frykter prioriteringene dersom det blir bare et stort politidistrikt i hele Nord-Norge.

Foto: Scanpix/Vestfinnmark politidistrikt

Politidirektør Odd Reidar Humlegård foreslår en reduksjon seks politidistrikter i Norge. Det kom frem da han i formiddag la frem Politidirektoratets høringssvar til politianalysen.

Politimester Torbjørn Aas i Vest-Finnmark er skeptisk til et nordnorsk politidistrikt. Aas mener det holder å slå sammen politidistriktene i Finnmark.

– Store saker i små politidistrikt – vil bli små saker i et større distrikt. I Finnmark har vi ikke den store kriminaliteten og dermed ikke de store sakene. Frykten er at det er vi som vil bli prioritert vekk i et stort politidistrikt for hele Nord-Norge, sier Aas til NRK.

Ikke overrasket

Torbjørn Aas politimester ved Vestfinnmark politidistrikt

Torbjørn Aas mener det holder med å slå sammen de to distriktene i Finnmark.

Foto: NRK

Politidirektør Humlegård mener sammenslåingen vil gi mer robuste distrikter. Forslaget åpner dermed for et politidistrikt i Nord-Norge.

Hovedtillitsvalgt for Politiets fagforbund i Vest-Finnmark, Bente Hansen er ikke overrasket over politidirektørens innstilling.

– Humlegård satt jo i gruppa, så vi kjente jo til hans holdning til dette. Vi har gått en runde med medlemmene våre, i forbindelse med høringsuttalelsen – og våre folk er skeptiske til et stort politidistrikt i hele Nord-Norge, sier Hansen.

– Redd våre saker blir «fillesaker»

Hansen sier at det er de store avstandene som danner grunnlag for mye av bekymringene knytter til ett politidistrikt i nord.

– Det er snakk om enorme avstander, og det blir store forskjeller på sakene i de forskjellige områdene. Det vi kanskje anses som en alvorlig narkotikasak, kan virke som en «fillesak» et annet sted. Det gjør at vi også bekymrer oss for hvilke prioriteringer som vil bli gjort.

– Troms og Finnmark blir stort nok

Hansen sier videre at forbundet og medlemmene i Finnmark har vært positive til å samle Troms og Finnmark til et distrikt, og mener det kan bli mer håndterbart.

– Også det blir stort, men det blir i det minste handterbart. Troms og Finnmark som et distrikt er vi positive til, og ser flere fordeler ved. Både i forhold til å styrke fagmiljøet, samt når det gjelder bistand. I dag har vi for eksempel ikke hund i Vestfinnmark politidistrikt, og det ville vi fått lettere tilgang til med større distrikter, påpeker Hansen.

Håper på politisk stopp

Hansen sier at hun har håp om at forslaget ikke vil nå gjennom politisk.

– Stortinget skal jo behandle forslaget, og vi håper at politikerne ser at et distrikt i nord blir for stort. Det blir for vanskelig å handtere, og det er grunn til bekymring – ikke minst for et område som fremdeles vil være minst når det kommer til bemanning og straffesaker – men størst på geografi, avslutter hun.