Hopp til innhold

Lokalfisker Sverre mister krabbekvote til fordel for turister

Neste år får turister fiske mer kongekrabbe i Finnmark – på bekostning av lokale fiskere. – Jeg får rundt 5 kg mindre krabbe å fiske på, sier Sverre Pedersen.

Kongekrabbefisker Sverre Pedersen

TAR FRA LOKALE OG GIR TIL TILREISENDE: Sverre Pedersen fisker hvert år kongekrabbe i Tanafjorden i Øst-Finnmark. Til neste år blir det mindre krabbekvote på han og andre lokale krabbefiskere i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø (NRK), privat

Det er ikke uvanlig med kraftige lokale protester, når myndigheter «tar naturgoder» fra lokalbefolkningen til fordel for turister.

– En kjapp hoderegning tilsier at jeg får 5 kg mindre krabbe å fiske på til neste år, enn i dag.

Dette sier kongekrabbefisker, Sverre Pedersen, fra Tana i Øst-Finnmark. Han kommenterer Nærings- og fiskeridepartementets vedtak som nylig ble kunngjort.

Departementet har vedtatt å øke andelen av den totale kongekrabbekvoten, som turister og reiselivsbedrifter får fange i Finnmarks fjorder og sjøområder.

Tar fra lokale – gir til turister

Turister og tilreisende får fiske på 8000 kg av den totale kvoten for Finnmark, som er på 2000 tonn (se faktaboks).

I dag er turistandelskvoten på 4000 kg.

Regjeringens vedtak utgjør med andre ord en dobling av krabbekvoten for reiselivsbedriftene og tilreisende.

Konsekvensen er at lokale krabbefiskere dermed får fange mindre krabbekvote til neste år enn i dag, siden den samlede kvoten i sum ikke økes.

Ronny Berg

GIR MER KRABBE TIL TURISTER: Statssekretær Ronny Berg (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet.

Foto: Rune Berg

Rammes ikke så hardt

– Men jeg stiller meg faktisk positiv til dette vedtaket, selv om jeg får mindre krabbe å fiske på, sier krabbefisker Sverre Pedersen.

– Jeg er positiv til alt som skape mer aktivitet. Av den totale kvoten så er jo ikke dette så veldig mye. Dette rammer meg ikke i nevneverdig grad økonomisk, så kuttet lever jeg godt med.

– Dette sponser jeg gladelig til tilreisende, tillegger han.

Vil styrke reiselivsnæringen

– Reiselivsnæringen i Finnmark har hatt en positiv utvikling, og de har arbeidet systematisk med å bygge opp kongekrabben som en merkevare for fylket. Nå ønsker regjeringen å videreutvikle reiselivet i Nord-Norge

Dette skriver statssekretær Ronny Berg i en pressemelding.

– Vi mener dette vil bidra til verdiskapning. Reiselivsnæringa blir stadig viktigere for regionen og en større andel kongekrabbe til turistfiske og reiselivsbedrifter kan bidra til økt omsetning og viktige nye arbeidsplasser, mener statssekretæren.