LO-lederen til same-Ap: Tror på gruvedrift i samiske områder

LO-leder Gerd Kristiansen mener gruvedrift kan gi samiske samfunn sårt tiltrengte arbeidsplasser, men ikke alle tror det er mulig uten å ramme reindrifta.

Gerd Kristiansen

Gerd Kristiansen (t.v.) får gave fra Inga-Lill Sundset etter sin tale til den samepolitiske konferansen i Arbeiderpartiet.

Foto: Robin Mortensen /NRK

– Det er behov for arbeidsplasser også i nordområdene. Å kjøre på videre slik man alltid har gjort, og tro at man får til utvikling, det tror jeg ikke på. Vi må tilpasse oss den verden vi lever i, sier LO-leder Gerd Kristiansen til NRK etter at hun har holdt åpningstale til den samepolitiske konferansen i Arbeiderpartiet.

Lørdag samlet same-Ap seg i Tromsø for å utarbeide ny politikk og velge sin presidentkandidat foran det kommende sametingsvalget neste år.

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant for Finnmark, Helga Pedersen, blir etter all sannsynlighet valgt som partiets presidentkandidat. Men hun er omstridt på grunn av hennes støtte til gruveprosjekter som Nussir i Repparfjorden – et prosjekt Sametinget har gått imot.

Same-Ap

Den 10. samepolitiske konferansen er samlet i Tromsø i helga.

Foto: Robin Mortensen /NRK

Lokale ringvirkninger

I sin tale trakk Kristiansen fram de store naturressursene i de samiske kjerneområdene.

– Både i havet og i grunnen. De kan være med og gi oss sårt tiltrengte arbeidsplasser og vekst i nordområdene. Og da må vi klare å møtes, selv om det oppstår motstridende interesser, sa hun.

– Jeg har registrert at det fra samisk hold uttales frykt for at gruvedrift skal fortrenge eksisterende næringer uten å få noe tilbake. Jeg vil si, og være tydelig på, at når man gjør arealinngrep i samiske områder – så skal dette komme den samisk befolkningen til gode.

Tror ikke på sameksistens

Kristiansen tror det er mulig å finne løsninger uten at én part står igjen som taper. Det er ikke forumsleder for Avjovarre valgkrets, Sara Ellen Anne Eira fra Kautokeino, enig i.

Sara Ellen Anne Eira

Sara Ellen Anne Eira.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Jeg har mine tvil. Skal vi klare å bevare den friske lufta, den gode naturen og det fine med å bo i nord, må vi ta vare på det, og ikke ødelegge med gruvedrift, sier Eira.

Likevel var hun glad for at LO-lederen var klar på at gruvedrift må gi lokale ringvirkninger.

– Men jeg savner også fokus på arbeidsplassene som primærnæringene gir, som reindrifta.

Vil ha arbeidsplasser

Forumsleder Robert Wilhelmsen i nordre valgkrets tok godt imot budskapet om satsing på gruvedrift. I Wilhelmsens hjemkommune planlegger Nussir oppstart av ny kobberdrift.

– Vi er klar på at det er en ressurs vi bør kunne ta i bruk. Med dagens gruvedrift må det la seg gjøre på en miljømessig måte som ikke berører naturen for mye, sier han.

For å bevare samisk språk og kultur på kysten mener Wilhelmsen det er avgjørende med arbeidsplasser.

– Jeg er selv sjøsame, og det er ikke mange bygder igjen der det snakkes samisk. Det må vi få tilbake, og da må vi ha arbeidsplasser, sier han.