Søndag kan hun bli presidentkandidat – men hos samene er hun omstridt

Det kan gå mot tidenes valgtriller om å bli kommende sametingspresident. Helga Pedersens inntog og klarere motsetninger gir håp om økt interesse for samisk politikk.

Helga Pedersen

Helga Pedersen er omstridt i de samiske kretser, fordi hun blant annet stiller til kandidat som sametingspresident uten å kunne samisk.

Foto: Vanderloock, Anders / NTB scanpix

Søndag blir Helga Pedersen etter all sannsynlighet valgt som Arbeiderpartiets presidentkandidat til sametingsvalget neste år. Blir hun valgt, skal hun utfordre sittende sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund om å bli neste sametingspresident.

– Jeg oppfatter at hun har et budskap om at det å slå i bordet med ILO-konvensjonen ikke alltid er det riktige virkemidlet for å oppnå politisk innflytelse. Altså det skarpe fokuset på rettigheter og kanskje konfrontasjon med storsamfunnet, sier politisk redaktør Skjalg Fjellheim i avisa Nordlys.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) vil mest sannsynlig får Helga Pedersen som utfordrer i valget neste år. Begge vil da kjempe om å bli sametingspresident.

Foto: Robin Mortensen/NRK

Møter motstand internt for omstridte temaer

Da Helga Pedersen lanserte sitt kandidatur, ble hun møtt med motstand, også fra egne rekker. Stortingspolitikeren fra Finnmark har tidligere vært både nestleder i Arbeiderpartiet og fiskeriminister, men hun kan ikke snakke samisk.

Delegatene fra Avjovarri, det kjernesamiske området i Kautokeino, Karasjok og Porsanger, kommer til å fremme Kåre Olli som sin egen kandidat. De velger derfor å ikke støtte Pedersen.

– Olli har god kjennskap til Sametinget, også er han en samisktalende presidentkandidat, sier Sara Ellen Anne Eira.

Hun tror også Helga Pedersens støtte til gruveprosjekter, deriblant Nussir i Repparfjorden, også er en medvirkende årsak til splittelse. Heller ikke Sametinget er for gruvedrift.

Reservert til utvikling

Rolf Edmund Lund

Redaktør Rolf Edmund Lund i Altaposten, mener innholdet i politikken er viktigere, enn om kandidatene kan samisk.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

Altaposten-redaktør Rolf Edmund Lund mener at samisk språk ikke kan utelukke noen til å bli sametingspresident. Han mener det viktigste må være innholdet i politikken.

– Da gjør man jo et veivalg som velger. Vil man ha det som består i dag? Der NSR er mer reservert til utvikling, så får man her i tilfelle en politiker som har en ide om hva man skal leve av i framtiden, sier Lund.

Han mener også Sametinget har et ansvar for å tenke utvikling i Finnmark.

– Personlig har jeg etterlyst det her mange ganger fra Sametinget og sentrale politikere, om man har en ide om hva man skal leve av og skape av sysselsetting i Finnmark.

Kan bli valgtriller

Neste års sametingsvalg kommer til å bli tidenes mest spennende, mener direktør Mona Solbakk i NRK Sápmi. Hun håper Helga Pedersens inntog i samepolitikken kan gjøre at interessen for samepolitikk øker.

Mona Solbakk

NRK Sápmi-direktør Mona Solbakk, håper de klare skillene i den samiske politikken skal gjøre valget neste år mer interessant, samt at flere blir å stemme. Deriblant unge velgere.

Foto: NRK / NRK

– Man har sett i sametingsvalget at valgdeltagelsen har gått ned. Og nå med – for, eller imot gruve – er det flere slike type saker som klarer å vise motsetning. Dette er avgjørende for om man virkelig får en het valgdebatt og het oppslutning om Sametinget, sier Solbakk.

Selv om Helga Pedersen blir Arbeiderpartiets presidentkandidat, minner Skjalg Fjellheim om at det er langt frem til å vinne også sametingsvalget.

– Hun kommer utenfra, helt uten samepolitisk erfaring og har et sterkt navn og rikspolitisk erfaring, men det er slettes ikke gitt at hun vil bli et godt kort for Arbeiderpartiet i valgkampen. Aili Keskitalo er en dreven politiker som har sterk støtte i det samiske samfunnet, og dette vil bli en utrolig spennende valgkamp og følge. Ikke bare for samene, men også for oss som står utenfor, sier Fjellheim.

Det stemmes i plenumssalen på Sametinget

NRK Sápmi-direktør Mona Solbakk mener kommende sametingsvalg vil bli tidenes mest spennende.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK