Hopp til innhold

Liten forståelse for Kystaksjonens krav

Kysten må regne med færre fiskeribedrifter og færre arbeidsplasser. Det sier bransjeorganisasjonen FHL etter at Kystaksjonen aksjonerte foran Stortinget i går.

Kystaksjonen i Oslo

Kystaksjonen samlet mye folk under protesten foran Stortinget mandag 3. mars.

Foto: Allan Klo

– Fisken tilhører fellesskapet. Stopp privatiseringa. Følg loven, sier en av appellantene fra talerstolen.

Engasjementet var stort da Kystaksjonen holdt sin markering utenfor Stortinget mandag.

Aksjonen kom i gang etter at Aker-konsernet, eid av Kjell Inge Røkke, nok en gang presenterte planer om å legge ned fiskerianlegg i Nord-Norge.

Må regne med endring

Noen har imidlertid liten forståelse for kravene Kystaksjonen presenterte foran Stortinget.

I bransjeorganisasjonen FHL (Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) vil de ikke mene for mye om Akers planer, men direktør Geir Ove Ystmark, mener kysten må regne med færre fiskeribedrifter og arbeidsplasser i årene som kommer.

– Hvis man skal klare å opprettholde lønnsomhet så betyr det at man får strukturering. Det vil bli færre anlegg i framtida i forhold til det som har vært. Det er det samme som har skjedd i enhver annen del av industrien, sier Ystmark.

Mange er lønnsomme

Geir Ove Ystmark

Direktør Geir Ove Ystmark i FHL, tror det vil bli færre anlegg i framtida.

Foto: Sjømat Norge

Professor Torbjørn Trondsen ved Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet, var blant de som holdt appell under Kystaksjonen mandag i Oslo.

Han stiller spørsmål ved virkelighetsbeskrivelsen til FHL.

– Det er veldig mange lønnsomme og også små bedrifter i dag. Det er ikke sammenheng mellom store bedrifter og små bedrifter på lønnsomhet. Det som er spesielt med fiskeri er at verdien av den ferske kvaliteten er stor, slik at jo mer kvalitet du får fra produktet, dess mer kan du hente ut av markedet, sier Trondsen.

Andre bør få kvotene

Kystaksjon i Oslo

Kystaksjonen markerte seg i Oslo lørdag formiddag med utdeling av løpesedler på Egertorget. Aksjonen har sitt utgangspunkt i Mehamn, men har fått tilslutning fra en rekke utsatte steder i Finnmark og Nordland.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Da Aker-konsernet kjøpte opp fiskeindustri i Finnmark og Nordland på midten av 2000-tallet fikk de også med lukrative trålerkvoter på kjøpet.

Forutsetningen var at fisken skulle landes til konkrete anlegg langs kysten.

Når konsernet nå vil legge ned anlegget i Mehamn og halvere driften i Hammerfest, mener Kystaksjonen at andre bør få overta disse kvotene.

Torbjørn Trondsen tror dette kan sikre arbeidsplassene der de er i dag.

– Det er jo ikke noen garanti for at noen klarer seg, men at det må ha åpnbing og mulgheter for dyktige ungdommer, og folk lokalt som ser muligheter. I dag så er det slik at selv om du ser muligheter så slipper du ikke til engang. Og det er jo et problem, sier professoren.

Regjeringen vurderer nå om leveringsplikten skal løses opp, slik at Aker kan levere fisken hvor de vil i Finnmark og ikke til enkelte anlegg.

Administrerende direktør Thomas Farstad i Norway Seafoods skriver i e-post til NRK at flåteselskapet Havfisk ikke har bedt om dette.

Geir Ove Ystmark i FHL tror ikke Kystaksjonens krav om å la kvotene bli igjen er riktig vei å gå.

– Det at sjømatnæringen skal skape aktivitet langs kysten, er en målsetning som jeg deler fullt ut med de som står bak aksjonen. Jeg tror likevel virkemidlene de velger å bruke er gal. Jeg tror at hvis vi skal klare å skape en lønnsom og konkurransedyktig sjømatsektor i framtida, så må vi heller se på hvordan vi skal avregulere enn å stramme inn reguleringa, mener Ystmark.