Hopp til innhold

Statsråden vil granske hvor trålere leverer fisken

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil gå helt tilbake til 2006 og granske hvor leveringspliktig fisk har tatt veien.

Kystaksjon i Oslo

Den nystartede Kystaksjonen markerte seg i Oslo lørdag formiddag med utdeling av løpesedler på Egertorget. Aksjonen har sitt utgangspunkt i Mehamn, men har fått tilslutning fra en rekke utsatte steder i Finnmark og Nordland.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Utspillet fra fiskeriministeren kommer etter at aksjonister har kommet til Oslo hvor de protesterer mot det de mener er utnyttelse fra Kjell Inge Røkkes side. De mener de Røkke-kontrollerte selskapene Norway Seafoods og Havfisk sammen utnytter ordningen med leveringsplikt for fisk til landsbaserte anlegg i nord.

Mottakene tomme, mens havet koker

Fiskerne og kystbefolkningen forlanger å få en større del av den fisken som fanges utenfor norskekysten. For mens det fiskes mer torsk enn på mange år står flere fiskeforedlingsanlegg i Nord-Norge tomme.

Hvor tar fisken veien

Fiskeriministeren vil nå ha en redegjørelse om hvor fisken er tatt veien.

– Jeg har bedt om en redegjørelse fra Fiskeridepartementet om leveringsplikten, som går tilbake til 2006. Det vil gi meg en oversikt over hvordan leveringsplikten er blitt ivaretatt. Når jeg mottar den, og jeg håper det går raskt, må vi se på den utviklingen, og om det er i tråd med de opprinnelige vilkårene som selskapet fikk, sier Aspaker til Dagbladet.

Fiskeriministeren ønsker en gjennomgang av leveringer fra alle trålere som er underlagt leveringsplikt for perioden 2006-2013. I dag er det leveringsplikt knyttet til om lag halvparten av de 36 aktive trålerne i Norge.

kystopprør2

Nils Anders Rasmus fra Karasjok under aksjonen for den nystartede Kystaksjonen som markerte seg i Oslo lørdag formiddag med utdeling av løpesedler på Egertorget.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Lokalsamfunnene i Finnmark mener stadig mer av fisken som skulle blitt ilandført for bearbeiding, i stedet blir sendt direkte til utlandet. Mens Havfisk i fjor gikk med et overskudd på 211 millioner, følge Dagbladet, gikk landselskapet Norway Seafoods med 10 millioner kroner i underskudd.

2000 færre jobber

Aker ASA tilbakeviser påstandene fra demonstrantene med argumenter om at det over år er investert to milliarder kroner i hvitfisknæringen.

– Vi har ennå ikke gått med overskudd totalt sett. I samme periode er det forsvunnet 2.000 arbeidsplasser hos andre aktører, sier kommunikasjonsdirektør Atle Kigen.

Støtter Kystopprøret

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker er klar på at hun støtter opprøret langs kysten.

– Jeg støtter det som Kystopprøret nå de tar til orde for at fisken skal foredles i Norge. Men vi har en fundamental utfordring i forhold til lønnsomhet i denne delen av industrien. Vi må nå lete etter de gode løsningene som skal sikre oss helårig tilførsel av råstoff, helårige arbeidsplasser og lokasamfunn som kan føle trygghet for at dette er arbeidsplasser som kan representere framtida, sier hun til NRK.

Rødgrønt forslag

Ifølge Aps nestleder og tidligere fiskeriminister Helga Pedersen sier at kjernen i Kystopprører handler om trålernes leveringsplikt.

– Disse trålerne tilhører i all hovedsak to selskap, Nergård og Norway Seafoods. De har fått unntak fra deltakerloven og til gjengjeld er de knyttet opp mot leveringsplikt. Når fisken ikke blir levert der den skal, som i Mehamn, blir det forståelig nok protester.

Hun er ikke fornøyd med Aps innsats de åtte årene de selv satt i regjering.

– Vi gjorde innstramminger i regelverket, men vi er ikke fornøyd med at vi ikke kom i land med det. Nå har Ap, SV og Sp fremmet forslag i Stortinget om å slå fast prinsippene i leveringsplikten for å sikre at de leveringspliktige trålkvotene blir levert til landindustrien der de var tiltenkt. Og dersom virksomhet på land legges ned, skal kvotene bli liggende igjen på kaikanten slik at noen andre får sjansen til å drive lønnsomhet virksomhet, sier hun.

– Positivt med gjennomgang

Selskapet Havfisk er positive til at det nå gjøres en slik gjennomgang for alle trålere som har hatt leveringsplikt siden regelverket ble innført.

– Det er viktig at en offentlig debatt om trålernes leveringsplikter er basert på fakta og ikke på følelser. En slik gjennomgang kan gi grunnlag for en ryddig debatt om leveringsplikten, sier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes.

Men konsernsjefen er uenig i utspillene til Helga Pedersen.

– Unntaket som de to selskapene har fra deltakerloven har ingenting med leveringsplikt å gjøre. En leveringsplikt er knyttet til enkelte fartøy og kvoter og det er en rekke fartøy eid av aktive fiskere, som ikke har unntak fra Deltakerloven, som også har leveringsplikt. Det bør forventes at en tidligere Fiskeriminister har klarhet i dette, sier Holst-Dyrnes.

– Havfisk har fartøy som har leveringsplikt til Mehamn. Dette er ikke knyttet opp mot anlegget, men mot stedet Mehamn. Andre godkjente kjøpere i Mehamn vil dermed kunne få tilgang til denne fisken dersom de ønsker det.