Fiskeriministeren: – Jeg oppfatter kystopprøret som positivt

Hun forstår oppslutningen om Kystaksjonen, men fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) avventer samtidig søknaden fra Norway Seafoods på omlegging av driften deres i nord.

Kystopprøret 1

Kystopprøret her fra demonstrasjonen i Hammerfest, med ordfører Alf E. Jakobsen i spissen, brer om seg på kysten i Nord-Norge. Søndag ble det markert i Melbu.

Foto: Allan Klo

Søndag var nærmere 500 personer samlet i Melbu i Vesterålen, for å markere kystaksjonen også der.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier at hun nå avventer søknader fra Norway Seafoods og Havfisk om omlegging av driften.

– Departementet avventer jo nå de søknadene som må komme fra Norway Seafoods og Havfisk, for at de eventuelt skal kunne gjennomføre sine planer, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Kystopprøret sprer seg

Etter at de første planene om å legge ned anlegget til Norway Seafoods i Mehamn og redusere drifta i Hammerfest ble kjent, har et opprør spredt seg langs kysten i nord.

14. februar kom avgjørelsen fra ledelsen i Norway Seafoods som bekrefter dette, og som sier at bedriften heller vil satse på Båtsfjord, Melbu og Stamsund.

Ordfører i Hammerfest, Alf E. Jakobsen, hadde fredag derfor et timelangt møte med fiskeriministeren om Norway Seafoods. Et møte han hadde bedt om å få med fiskeriministeren.

– Han hadde behov for å informere departementet om det han opplever som usikkerhet knyttet til foredlingsindustrien i Hammerfest. Der informerte han om hvordan kommunen tenker, og hvordan de jobber for å sikre flest mulig arbeidsplasser, sier Aspaker.

Klar over usikkerheten

Alf E. Jakobsen

Hammerfestordfører Alf E. Jakobsen tror opplysningene rundt dagens situasjon i fiskeindustrien, gjorde inntrykk på fiskeriministeren.

Foto: Allan Klo

Jakobsen sier hans opplysninger om hvordan ansatte i industrien blir gående ledig gjorde inntrykk på statsråden.

– Jeg tror nok det gjorde inntrykk når jeg framla hvordan vi så på situasjonen. At det kan leveres fisk på landanlegg som var fersk, og som kunne produseres ved det enkelte anlegg, men som ble kjørt bort til andre anlegg, så folk går permitterte og arbeidsløse, sier Jakobsen.

Elisabeth Aspaker sier det ikke kom noen ny informasjon i møtet, men at hun er klar over usikkerheten knyttet til å drive fiskeindustri.

– Vi er jo klar over at det knytter seg usikkerhet i forhold til industriplikt, leveringsplikt og at lokale politikere engasjerer seg i det her. Det har jeg stor forståelse for, sier Aspaker.

Oppfatter kystopprøret som positivt

Hun er kjent med at en så stor andel av fangsten fra trålerflåten går frossen ut av landet.

– Jeg vet jo at det er et betydelig kvantum som går ut av landet, men akkurat de konkrete tallene knyttet til Hammerfest, som ordføreren la på bordet til meg på fredag, de har ikke jeg hatt detaljinnsikt i til nå, sier Aspaker.

Statsråden sier hun oppfatter det pågående kystopprøret som positivt, der folk er opptatt av å skape arbeidsplasser, basert på det man har i nord. Regjeringen vil øke verdiskapningen av torsken som nå er det primære fiskeriet, sier hun.

– Jeg forstår opprøret, og jeg noterer meg at her er det stort engasjement. Dette er en sak som vi i departementet følger svært nøye, sier hun.

Demonstrasjon i Mehamn

Demonstrasjon i Mehamn mot myndighetenes fiskeripolitikk, som var starten på Kystaksjonen som nå brer ytterligere om seg.

Foto: Solveig Kåberg