Lenvik bryter barnehageloven

Foreldre som er bekymret eller klager på forhold i barnehager i Lenvik, risikerer å ikke nå fram. Det har Fylkesmannen i Troms avdekket.

Barnehage

Illustrasjonsfoto. Lenvik kommune fanger ikke opp foreldre som er bekymra over forhold i barnehagene.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

I et tilsyn Fylkesmannen har utført, kommer det fram at Lenvik ikke har system for å fange opp bekymringsmeldinger eller klager fra foreldre.

Den foreløpige tilsynsrapporten slår fast at kommunen ikke har levert de rapportene som kreves etter tilsyn.

I tillegg skal lovbrudd som avdekkes i de enkelte barnehagene, følges opp. Det har ikke heller skjedd i henhold til loven.

Vi er allerede i gang med å rydde opp, sier kommunalsjef for oppvekst i Lenvik, Rune Hoholm.

Kommunen har startet jobben med å lage en oversikt over bekymringsmeldinger som barnehagemyndigheten er kjent med.

Til Fylkesmannen har kommunen opplyst at barnehagemyndigheten ikke har gjennomført hendelsesbaserte tilsyn og at planlagte tilsyn ikke er gjennomført etter planen.

– Er godt på vei

Kommunen som barnehagemyndighet har et omfattende ansvar for å påse at barnehager etterlever kravene i barnehageloven. Og her har Lenvik noen mangler, sier
utdanningsdirektør hos fylkesmannen, Hilde Bremnes:

– Vi påpeker at kommunen må utarbeide skriftlige rapporter etter tilsyn, og at de i rapportene må vurdere og konkludere om barnehageeier oppfyller de aktuelle kravene i barnehageloven. Kommunen er godt på vei i dette arbeidet.

Lenvik har nå frist til 2. desember med å levere sin foreløpige rapport til Fylkesmannen i Troms. Kommunalsjef Rune Hoholm sier de tar saken på alvor.

– Vi ønsker selvsagt å holde oss innenfor loven, og at vi oppfyller alle kravene som loven gir. Vi har igangsatt arbeid der vi sjøl ser at vi har behov for å forbedre oss, sier han.