Laksesmitte kan koste flere hundre millioner

Dersom store vassdrag som Tanavassdraget blir smittet med parasitten gyrodactylus salaris, vil det koste flere hundre millioner kroner å bekjempe utbrudd, viser rapport fra Veterinærinstituttet.

Tanaelva i motlys

GRENSEELV: Laksesmitten har rammet flere finske elver. Frykten er at smitten skal spre seg til Tanaelva.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Parasitten er ennå ikke oppdaget i lakseelver i Finnmark. Vannforvaltningsrådgiver ved Veterinærinstituttet, Ivar Hellesnes, mener at konsekvensene av en spredning av smitten kan bli store.

– Vi er fortsatt heldige. Men blant folk har det jo vært en engstelse spesielt knytta til Tana som er den overlegens største og viktigste lakseelva i Norge.

Risikovurdering for Finnmark

Veterinærinstituttet har laget en risikovurdering for gyrodactylus-smitte i Finnmark.

Gyrodactylus salaris

Parasitten har angrepet mange elver i Sør-Norge. (Foto: Atle MO)

Foto: Tor Atle Mo

– Selv om sannsynligheten er liten for at parasitten kommer til Tana eller andre elver i Finnmark, er den ikke neglisjerbar. For situasjonen er ikke like god over grensen til Sverige, sier veterinær Ivar Hellesnes.

– I Sverige regner en med at denne parasitten kan påtreffes overalt der det er laks inne i Østersjøen. Det samme er tilfelle for en god del av Finland. Men Finland har drevet et aktivt arbeid for å sikre at ikke smitten bevege seg inn i områdene mot Tana.

Påvist også på russisk side

Også elver på russisk side er angrepet.

Ut fra Veterinærinstituttetes rapport har Karasjok kommune og Finnmark fylkeskommune allerede hatt et folkemøte om gyrodactylus-trusselen. Senere i mai blir det folkemøte i Tana.

Dersom Tanavassdraget blir smittet vil prislappen for å renske vassdraget med alle sine sideelever beløpe seg på flere hundre millioner kroner, skriver instituttet i sin rapport.

– Alt etter størrelsen på elva kan dette være fra ganske små aksjoner til aksjoner som hittil ikke har vært gjennomført. Tanaelva vil være gigant-operasjon å gjennomføre, sier Ivar Hellesnes.