Hopp til innhold

Laksedøden: – Algene vil spre seg

Forskere og oppdrettere har jobbet på spreng 17. mai-helgen for å få kontroll på situasjonen, samt kvitte seg med tonnevis av død laks. Nå frykter de at de store algemengdene sprer seg til nye områder.

Død laks

PUMPER OPP DØD LAKS: Det jobbes døgnet rundt for å få oversikt over situasjonen, samt fjerne tonnevis med død laks.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Ved å se på vannstrømmene lager vi modeller som gir et bilde av hvor algene vil spre seg. I første omgang vil de bli spredd til nærliggende områder, sier forsker ved Havforskningsinstituttet (HI), Lars-Johan Naustvoll.

Den akutte oppblomstringen av alger i fjorder sør i Troms og nord i Nordland har tatt livet av store mengder laks.

Over helgen har forskere og oppdrettere jobbet på spreng med å få oversikt over situasjonen, planlegge tiltak og med å få død fisk opp av havet.

Frykten nå er at algene sprer seg til nye områder, og nye oppdrettsanlegg.

– Transporteres nordover

Hele Astafjorden har så langt blitt angrepet, og vannstrømmene vil ta med seg algene nordover, sier Naustvoll.

– Algeoppblomstringen som finner sted inni fjorden vil spre seg med strømmen mot Salangen og Mjøsundet. På utsiden av Astafjorden er det også flere oppdrettsanlegg som kan bli berørt, sier han.

Lars-Johan Naustvoll
Foto: Havforskningsinstituttet

Det utelukkes heller ikke at algene kan spre seg til andre områder, uavhengig av strømmen, legger han til.

Villfisken er upåvirket

Ved Ofotfjorden er indre del av fjorden rammet. Havforskningsinstituttet tror algene vil spre seg videre utover fjorden, samt i nærliggende områder utenfor.

Der er det også flere oppdrettsanlegg.

Naustvoll understreker at det er vanskelig å si helt sikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg.

– Vi kan ikke garantere at algene vil spre seg slik modellene tilsier. Det er mange faktorer som spiller inn. Hvis vær og vind endrer seg i morgen kan vi ha en helt annen situasjon enn i dag.

Det er kun oppdrettslaksen som er i fare. Villfisk vil svømme vekk fra fjorden eller gå dypere ved en slik oppblomstring, forklarer Naustvoll.

– Jeg tror fiskere i disse områdene har problemer med å få napp så lenge algene er der. Fisken har rett og slett kommet seg vekk. Oppdrettslaksen har derimot ingen mulighet til å flykte.

Full beredskap

Seksjonssjef ved Fiskeridirektoratet, Otto Andreassen, følger situasjonen tett.

I helgen har det ifølge Andreassen vært en positiv utvikling. Algene har så langt ikke spredd seg, men faren er derimot ikke over, sier han.

– Det har vært vindstille og algene har stått på stedet hvil siden fredag. Men selv om det ser bra ut nå er det ingen grunn til å senke skuldrene. Situasjonen kan endre seg svært raskt.

Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og oppdrettere, i de rammede områdene, har iverksatt flere nødvendige tiltak.

Andreassen sier at det er umulig å stoppe algen, men det er mye man kan gjøre for å unngå katastrofe.

– Oppdrettere har en beredskapsplan som blir fulgt slavisk. Når det er fare for at algene kommer inn i anlegget vil man for eksempel stoppe foringen, for å ikke gi vannet mer næring, samt for å unngå at laksen kommer til vannoverflaten.

I de verste tilfellene kan det bli nødvendig med nødslakt. Laks som dør som følge av algeoppblomstringen kan ikke spises.

– Det kan bli nødvendig å fremskyve slaktingen av laksen, for å få utnyttet den før algen tar den, sier Andreassen.

I tillegg bør det ikke settes ut små laks, også kjent som smolt, i disse dager, legger han til.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark