Hopp til innhold

Kystkommuner kan tape milliarder: – Vi er lurt

– Hvis dette forslaget går gjennom, kommer vi ikke til å åpne for ett eneste nytt oppdrettsanlegg, sier Mona Pedersen, ordfører i oppdrettskommunen Karlsøy.

Oppdrettsanlegg

Det nye reviderte nasjonalbudsjettet fra regjeringa skaper sterke reaksjoner fra oppdrettsnæringa.

Foto: Laila Lanes / NRK

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringa at oppdrettsnæringa skal betale en avgift på produksjon. Det kan gi 500 millioner i inntekter til kommuner som driver med oppdrett.

Samtidig foreslår regjeringa mindre penger til kommunene gjennom Havbruksfondet. Det betyr 3,8 milliarder i tapte inntekter. Det viser en beregning Troms og Finnmark fylkeskommune har gjort.

– Regjeringa gir smuler med den ene hånda og forsyner seg kraftig med den andre.

Det sier Karin Eriksen (Sp). Hun er fylkesråd for næring og miljø i Troms og Finnmark.

Havbruksnæringa blir kritisert for å tjene penger på fellesskapets ressurser uten å gi nok tilbake.

Hvordan næringa skal beskattes har vært heftig debattert.

Det nye forslaget til regjeringa snur på hodet hvem som får penger fra næringa.

I dag får kommuner og fylkeskommuner 80 prosent av midlene gjennom Havbruksfondet. Går dette gjennom vil de kun få 25 prosent. Resten går til staten.

Mobiliserer kystkommunene

– Vi er lurt. Hvis vi blir avspist med dette får vi vesentlig mindre inntekter.

Det sier ordfører Mona Pedersen i Karlsøy. Kommunen har tilrettelagt for oppdrett i årevis. Penger fra næringa har for eksempel betalt for fiber i kommunen.

Mona Benjaminsen

Ordfører i Karlsøy, Mona Pedersen, er ikke fornøyd med ordninga.

Foto: Pål Hansen/Marita Andersen / NRK

– Det koster penger, og det koster politisk, å tilrettelegge for oppdrett. Hvis forslaget går gjennom ser vi ikke hva vi får igjen.

Pedersen sitter i styret i nettverket for kyst- og fjordkommuner.

Nå skal nettverket lage en plan. Målet er å få alle ordførerne langs kysten med i et opprør mot forslaget.

– Skyter seg selv i foten

Fredd-Jarle Wilsgård er daglig leder for Wilsgård Fiskeoppdrett.

Fredd-Jarle Wilsgård

Fredd-Jarle Wilsgård i Wilsgård Fiskeoppdrett mener staten skyter seg selv i foten.

Foto: Arild Moe / NRK

– Staten skyter seg selv i foten med forslaget. Interessen for å satse og tilrettelegge for denne næringa, reduseres kraftig hvis pengene flyttes fra distriktet og inn til Oslo.

Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) er skuffet over forslaget fra sin egen regjering.

– Jeg var først glad for at det ble innført avgift på produksjon. Men jeg hadde ikke hele bildet. Ved å endre fordelingen reduseres overføringene til havbrukskommunene.

Han ser på det som en ren inndekning for utgifter i statsbudsjettet.

– Det er ikke bra politikk. Vi må sørge for at det lønner seg å satse på havbruk. Jeg vil jobbe i stortingsgruppa for å endre dette forslaget.

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad, mener forslaget må stoppes.

– Hvis ikke vil det ramme kysten hardt. Over tid kan det være snakk om titalls milliarder i tap for kommunene langs kysten.

NRK har lagt saken frem for Finansdepartementet, men har ikke fått noe svar.