Hopp til innhold

AUF svært kritisk til moderpartiets nei til lakseskatten som nå er foreslått

Arbeiderpartiet sier nei til modellen som er lagt på bordet for innføring av grunnrenteskatt for oppdrett. De ønsker likevel at oppdretterne skal legge penger igjen i kommunene.

Lakseoppdrett på Senja

Flakstadvåg laks er et av flere oppdrettsselskaper på Senja. Ap ønsker ikke at det innføres en egen skatt på lakseproduksjon, men vil heller ha avgifter som gir inntekter direkte til kommunene.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeiderpartiet sier nei til modellen som er lagt på bordet for innføring av grunnrenteskatt for fiskeoppdrett.

Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i fjor høst inn for at oppdretterne bør betale 40 prosent i skatt på overskuddet sitt. Avgiften har fått tilnavnet lakseskatt.

Disse pengene går rett i statskassa.

Etter nøye vurderinger har Arbeiderpartiet nå valgt å ikke støtte forslaget om lakseskatt.

– Vi mener at anbefalingene fra utvalget ikke gir nok penger igjen til kommunene, sier Aps fiskeripolitiske talsperson, Cecilie Myrseth, til NRK.

Ap ønsker heller en arealavgift eller en produksjonsavgift. Dette er penger som går direkte til kommunene der oppdrettsanleggene ligger.

– Kommunene stiller havområder tilgjengelig for at havbruksnæringen skal kunne voksne. Det er en selvfølge at de skal få mer igjen, sier Myrseth.

Arbeiderpartiet ønsker nå at saken skal bli tatt opp i Stortinget for ny vurdering.

– Vi håper vi kan komme frem til en løsning som sikrer at fellesskapet får mer igjen fra fiskerinæringen, sier Myrseth.

Cecilie Myrseth

Cecilie Myrseth i Arbeiderpartiet mener det er en selvfølge at havbruksnæringen må betale litt tilbake til fellesskapet, men mener forslagene til beskatning av næringen som er lagt frem, ikke er gode nok.

Foto: Pål Hansen / NRK

SV, som sørget for at utvalget ble satt ned, har ikke tatt endelig stilling til utvalgets forslag om lakseskatt.

– Den produksjonsavgiften Arbeiderpartiet nå går inn for var det opprinnelige forslaget til SV og som førte til at utvalget ble satt ned. Ap stemte mot dette forslaget da vi foreslo det. Så vi sier velkommen etter til dem, skriver nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, i en mail til NRK.

Det er stor politisk motstand mot å skattlegge havbruksnæringa, slik utvalget foreslo i november. Både Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet har gjort vedtak på landsmøtene sine om å gå mot slik skattlegging.

AUF: – Et feiltrinn

Nestleder i AUF, Astrid Hoem, sier grunnrenteskatt vil gi gode inntekter til både vertskommunene og staten. Hun mener det er viktig at fellesskapet nyter godt av oppdrettsnæringa.

– Arbeiderpartiet begår et feiltrinn ved å gå mot grunnrenteskatten. Næringen har allerede mange fordeler. Derfor burde de skatte av overskuddet sitt sånn at det gagner hele landet og kommunene de har etablert seg i, sier Hoem.

– Når ulikheten mellom folk øker er det nettopp denne type omfordelende skattepolitikk vi trenger. Den er sosialt utjevnende uten at den skader produksjonen.

Sjømat Norge er derimot godt fornøyd med at Arbeiderpartiet nå prøver å få saken opp i Stortinget.

– Det er kommunene som disponerer arealene vi låner i dag. Vi ønsker at pengene skal komme dem til gode, sier regionsjef for havbruk i Nord, Marit Bærøe, i Sjømat Norge.

Bærøe mener det er uproblematisk at en slik avgift skal gå til de aktuelle kommunene, i stedet for hele fellesskapet.

– Vi betaler mye skatter i dag, så staten får en god del inntekter fra havbruksnæringen allerede. Vi mener bruken av arealene bør komme kommunene og kystsamfunnene til gode. Slik kan vi skape mer verdier, utvikle oss og skape flere arbeidsplasser, sier hun.