Kritiserer synligheten til overgrepsmottak

Forsker mener noen mottak bevisst profilerer seg lite for å unngå å sprenge kapasiteten.

Depresjon

Mottakene må bli mer synlige, det viser en evaluering som er gjort for helsedirektoratet.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Å bli utsatt for et overgrep er noe av det verste et menneske kan oppleve.

På de forskjellige overgrepsmottakene rundt om i Norge vet dem hva som trengs i tiden etter en slik hendelse.

Men disse mottakene må bli mer synlige, det viser en evaluering som er gjort for helsedirektoratet.

Vet ikke om overgrepsmottak

I Finnmark finnes det bare ett mottak. Dette kan føre til store forskjeller for hvem som får god oppfølging.

– De fleste har fortalt oss at de fikk venner og familie til å hjelpe dem å lete på internett, for ingen visste at det fantes overgrepsmottak. Hva da med dem som ikke har nettverk til å bistå seg med slikt? Eller de som ikke ønsker å snakke om dette med venner og familie?

Det forteller seniorforsker ved Nordlandsforskning, Ann Kristin Eide. Hun har forsket på overgrepsmottakene i Norge på oppdrag av helsedirektoratet.

Gir viktig behandling

ann-kristin-eide

Seniorforsker Ann Kristin Eide.

Foto: Nordlandsforskning

Konklusjonen hennes er at mottakene fungerer godt – for dem som oppdager dem.

– Det er mange som ikke er klar over overgrepsmottakene eller tilbudet de gir. De gir medisinsk behandling og oppfølging, rettsmedisinsk aspekter og psykososial oppfølging. Dette er en spesiell kompetanse som man ikke bygger opp over natten, men som krever mye praksis og teoretisk kunnskap. Mange sier de ikke hadde vært her i dag hvis de ikke hadde fått den informasjonen, sier hun.

Eide mener manglende informasjon skaper et gap mellom de overgrepsofrene som har et ressurssterkt nettverk rundt seg og dem som ikke har det.

Har ikke kapasitet

Likevel profileres overgrepsmottakene lite. Noen ganger er det bevisst fra mottakenes side.

– De strever sånn med finansieringen per i dag at de bevisst prøver å ligge lavt i terrenget, for å unngå å bli oppdaget. Det har de ikke kapasitet til, sier hun.

Forskeren nevner enkle tiltak som kan øke bevisstheten rundt overgrepsmottakene.

– Godt ut med informasjon mot ungdommer, gjerne gjennom skole, foreslår hun.

Tar selvkritikk

Hammerfest har Finnmarks eneste overgrepsmottak. Kommunelege i Kvalsund og ansvarlig for overgrepsmottaket i Hammerfest, Tarja Stenersen, tar selvkritikk for nordlandsforsknings rapport.

– Vi er sikkert ikke godt nok profilert. Men dette tar vi opp til høsten når vi skal planlegge neste års virksomhet. Vi har diskutert reklame på kino, men dette er jo også et økonomisk spørsmål, sier hun.

Stenersen påpeker likevel at de arbeider for at helsesøstre og skoler får regelmessig informasjon som skal være tilgjengelig for unge om de oppsøker det.

Det er et viktig arbeid som blir gjort og en gruppe som ikke får godt nok tilbud per dags dato. Dette prøver vi å forbedre, sier hun.

Hammerfest overgrepsmottak har hatt større pågang i år, som resultat av mer informasjonsarbeid.

Og Eide er heller ikke i tvil om at overgrepsmottakenes viktige arbeid må bli kjent for allmennheten.

– Overgrep rammer mange mennesker og kan få store ettervirkninger., Det er det viktig å få hjelp på et tidlig tidspunkt, og derfor må mottakene være synlig, sier hun.