Fylkeslegen kritiserer kristent nettsted - men rådgiverne har ikke gjort noe galt

Fylkeslegen i Troms mener at Maren og Sven Weum ikke har brutt helselovgivingen for jobben de gjør med guttogjente.no. Nettstedet får likevel kritikk for rådene de gir ungdom om seksualitet og kropp.

Skjermdump fra Guttogjente.no

Nettstedet guttogjente.no gir ungdom råd basert på et kristent standpunkt.

Det var i november i fjor at fylkeslegen i Troms startet en gransking av ekteparet Maren og Sven Weum og deres involvering i det kristne nettstedet guttogjente.no.

Ekteparet er henholdsvis helsesøster og lege i Tromsø og sitter begge i fagrådet til nettstedet. Guttogjente.no har tidligere fått kritikk for å fraråde homofilt samliv. Det er frivillige som svarer på spørsmålene, men svarene kvalitetssikres av fagrådet, der ekteparet Weum står med sine yrkestitler.

Ble klaget inn

Det var Human Etisk forbund som klaget inn ekteparets rolle på guttogjente.no. De var spesielt opptatt av sammenblandingen mellom helserådgiving og religiøs tro.

Mandag denne uken kom konklusjonen fra fylkeslegen, som sier at Sven og Maren Weum ikke har brutt helselovgivingen ved å bruke sine yrkestitler på guttogjente.no.

Fylkeslegen legger vekt på at spørsmålene stilles anonymt og råd blir gitt på generelt grunnlag, og at nettstedet er tydelig på at de gir råd på bakgrunn av bibelens verdier.

– Vi har sett nøye på siden og på helsepersonellets rolle der. Vurdert opp mot nåværende helselovgivning har vi funnet ut at denne nettsiden ikke faller under denne lovgivningen, sier fylkeslege i Troms, Svein Steinert.

Han sier at dette er en viktig sak for fylkeslegen fordi seksualitet og helse er nøye knyttet sammen, og rådgiving på nett spiller en viktig rolle for ungdom i dag.

Glade for konklusjonen

– Fylkeslegens konklusjon er som vi forventet, vi er veldig glade for avgjørelsen og mener den er helt riktig, sier Maren og Sven Weum til NRK.

De får støtte fra Espen Ottosen, som er pressekontakt for guttogjente.no.

– Vi har hele tiden tenkt at å være en del av dette fagrådet ikke betyr at helsepersonell gir helsehjelp etter lovens bokstav, sier han.

Men selv om det ikke er snakk om lovbrudd, så kommer fylkeslegen med kritikk av rådene nettsiden gir. Blant annet peker fylkeslegen på at råd om kropp og seksualitet kan ha en sterk påvirkning på enkeltpersoner, og at kristne ungdom som er usikre på egen seksualitet er spesielt utsatt.

Fylkeslegen mener rådene guttogjente.no gir i flere tilfeller strider mot verdigrunnlaget som skal ligge til grunn når det gjelder helsehjelp knyttet til kropp også seksualitet i Norge.

Overrasket over kritikk

– Vi er litt forundret over at fylkeslegen kommer med såpass sterk kritikk, og gjør dette til et spørsmål om helsefag. For spørsmålet om det er bra for et menneske å leve i sølibat eller vente med sex til ekteskapet handler i veldig stor grad om en etisk vurdering. Da vil kristne tenke ulikt enn en del andre, sier Espen Ottosen til NRK.

– Forstår du at dette likevel kan ramme ungdom som ikke syns disse rådene er greie å få?

– Disse ungdommene får gjennom andre kanaler helt andre råd enn vi gir. Jeg tror de har full mulighet til å vurdere hvilke råd de vil følge. Om folk vil vrake våre råd og vil leve på en annen måte enn vi mener er riktig utenfor kristen etikk så respekterer vi det, sier Ottosen.