Kriserammet avis må ha inn nye millioner på få uker

I dag vedtar en ekstraordinær generalforsamling i kriserammede Sør-Varanger Avis aksjeemisjon. Målet er å få inn minst to millioner kroner innen bankens frist 1. november.

Odd Reidar Øie

Styreleder Odd Reidar Øie eier nesten 20 prosent av Sør-Varanger Avis. I dag får styret fullmakt til å hente inn 3,5 millioner kroner i en emisjon for å forsøke å unngå konkurs.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Den økonomiske situasjonen for lokalavisa Sør-Varanger Avis i Kirkenes er svært vanskelig.

Selskapet har en negativ egenkapital på 4,4 millioner kroner og på en ekstraordinær generalforsamling 29. juli ble det presentert omfattende kutt:

Sør-Varanger Avis

Styret har foreslått å legge ned hele grafisk avdeling i Sør-Varanger Avis. Sju personer mister jobben.

Foto: Amund Trellevik/NRK
  • Avishuset i Kirkenes selges. Trykkeriet legges ned og trykkpressen selges.
  • Hele avisas grafiske avdeling legges ned. Sju av bedriftens 19 ansatte mister jobben.
  • Avisa går over til automatisert sideproduksjon. Avistrykk settes ut til eksterne.

Sør-Varanger Avis har ti millioner kroner i gjeld og Sparebank1 Nord-Norge krever at bedriften skaffer én million kroner før 1. oktober og én million kroner innen 1. november.

– I dag vil styret få en fullmakt til å sette i gang en emisjon. Etter at dette er vedtatt vil det gå ut tegningsbrev, sier Odd Reidar Øie (66), styreleder og største aksjonær i Sør-Varanger Avis.

Han kom inn i avisstyret etter at hele det forrige styret trakk seg tidligere i sommer.

Gjennom en hektisk sommer klarte Øie og daglig leder Tor Sara, også han ny i selskapets ledelse, å sette sammen en «redningspakke» for Sør-Varanger Avis.

Konkursen for lokalavisa, som kommer ut tre dager i uken, var overhengende: Bare timer før generalforsamlingen 29. juli ville ikke revisor godkjenne årsregnskapet.

Revisor snudde da styret presenterte en økonomisk plan som banken kunne godta.

Sør-Varanger Avis

Slik så det ut under den ekstraordinære generalforsamlingen 29. juli. 2015-regnskapet ble da vedtatt og aksjonærene ble presentert omfattende kuttplaner for å forsøke å redde bedriften.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Opp til 3,5 millioner kroner

Emisjonen har som mål å skaffe opp til 3,5 millioner nye kroner med en minstetegning på 1,5 millioner kroner.

Det er i dag 6.000 aksjer i avisa, de fleste lokaleid av i overkant av 220 privatpersoner.

Øie eier 19,46 prosent av Sør-Varanger Avis gjennom sitt selskap Amble Investment AS, samt en privat eierpost.

Tor Sara, Altaposten

Tor Sara, direktør i Mediehuset Altaposten, kom inn som daglig leder i Sør-Varanger Avis i vinter.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Aksjene er prissatt til 100 kroner, noe som betyr at verdien av hele Sør-Varanger Avis i dag er 600.000 kroner.

– Er dette en reell verdi av selskapet?

– Nei, ikke om man ser på regnskapet isolert. Men Sør-Varanger Avis har en stabil kundemasse og en god markedsposisjon i kommunen. Og halvårsregnskapet for første del av 2016 viser et driftsoverskudd, sier Øie.

Emisjonen er klarert med de tre største eierne, som utenom Øie selv er Altaposten (11,66 prosent) og 77 år gamle Kjell Wickstrand (10,03 prosent), som i juni trakk seg som styreleder.

Dagens møte blir en formalitet

Dagens generalforsamling vil derfor kun være en formalitet, forteller Øie.

– Vi vil også gjøre noen vedtektsendringer, som at vi på én ukes varsel kan kalle inn til generalforsamling. Det kan bli mange av slike møter utover høsten og vi må kunne snu oss raskt.

– Hvor sikker er du på at planen din går?

– Planen må gå, ellers går dette ikke. Vi kan selvsagt justere på deler av planen, men det verste for alle parter er jo om avisa går konkurs.

– Klarer du å skaffe to millioner kroner før 1. november?

– Det vet jeg ikke. Men vi legger til rette for at vi skal få inn penger til videre drift. Sånn sett kan du si at redningsaksjonen starter i dag, sier Øie.