Krever mer kunnskap

Folk i Sør-Varanger krever konsekvensutredning om gruveutslipp.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Sydvaranger gruve ved Bøkfjorden.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Sydvaranger Gruve blir bedt om å framskaffe mer kunnskap om konsekvensene av utslipp i fjorden.

Det var kravet som kom fram da Naturvernforbundet i går kveld arrangerte et folkemøte om utslippene fra Sydvaranger Gruve.

Jan Helge Fosså

Jan Helge Fosså fra Havforskningsinstituttet mener man ikke har hatt nok kunnskap.

Foto: NRK

Forsker Jan Helge Fosså fra Havforskningsinstituttet mener gruvedrifta har starta opp på feil grunnlag.

– Politikerne må vite konsekvensene av beslutningene de tar. Og om det ikke er nok kunnskap om konsekvensene, så kan de heller ikke foreta noen skikkelige vedtak.
– Og det mener du har skjedd i dette tilfellet?
– Vi mener at dette har vært for dårlig konsekvensutredet.

Fylt til randen

Kommunestyresalen i Kirkenes var i går kveld fylt til randen med tilhørere som ville vite mer om utslippsplanene til Sydvaranger Gruve.

Naturvernforbundet ville presentere sin side av saken, etter at Sydvaranger Gruve arrangerte forrige folkemøte.

Gruva skal åpne, men i mai sa politikerne i Sør-Varanger "nei" til den nye utslippssøknaden, som innebærer utslipp av giftstoffet Lilaflot.

Det er Lisbeth Isaksen i SV fremdeles glad for

– Nå har jeg lest mye, hørt mye, vært på mange møter og fått informasjon. Og dess mere jeg hører, dess flere opplysninger får jeg som gjør meg forvirret. Det sier meg én ting: Vi må få en konsekvensutredning på plass, sier hun.

– Må tåle bieffekter

Arbeiderpartiet og LO sier at de helt og fullt stoler på at kunnskapen som til nå er presentert om utslippene holder. De understreker at de ønsker arbeidsplassene, og at man må tåle bieffekter av utviklinga.

Per Helge Høgaas i Sydvaranger Gruve sier at de nå har tatt et nytt initiativ for å skaffe mer kunnskap.

– Det er en oppfølging av de innspillene vi fikk på folkemøtet i juni, hvor vi ble oppfordret til å gjøre mer for å finne ut av de faktiske forholdene i Bøkfjorden. Derfor har vi bedt NIVA gjøre nye undersøkelser av sedimenter i fjorden, og det har de gjort.

Utelukker ikke konsekvensanalyse

Disse prøvene er nå til analyse, og vi gjør dette for å se om det finnes kjemikalier, altså Lilaflot, i sedimentene på havbunnen. Det vil gi alle mer kunnskap om forholdene, sier Høgaas.

– Det blir formelig ropt etter en konsekvensanalyse, kommer det?
– Det har vi diskutert og det utelukker vi ikke, sier Høgaas.