Advarer mot nye utslipp

Tidligere gruveansatte i Sydvaranger er bekymret.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden
Foto: Arnstein Jensen / NRK

Det er tidligere ansatte ved AS Sydvaranger som nå bekymrer seg for de nye utslippene fra Sydvaranger Gruve.

Både ny spredning av slam fra utslippene i fjordene, og behov for dumping av giftstoffer har de nå i tankene.

LES OGSÅ: Havforskere ble ikke hørt

– Var et vakkert sted

– Det er jo en vakker plass å sitte og se over til andre sida, så lenge det er reint her, uten skum og annet. Jeg frykter jo det kan komme hvis de får lov til å starte opp en flotasjonsprosess på Sydvaranger, sier tidligere gruvearbeider Jo Jørstad.

Om få måneder skal jernmalm igjen skipes ut fra havna i Kirkenes.

Sydvaranger Gruve har også søkt SFT om en utvidet utslippstillatelse for Lilaflot. Kjemikaliet skal gi et bedre produkt, og større lønnsomhet. Tidligere gruvearbeider

LES OGSÅ: Fortsatt skepsis til utslippsplaner

Jo Jørstad har jobbet med dette kjemikaliet før, og forteller hvordan det var ved utslipp.

Farlig skum

– Da passet vi på at folk ikke kom i nærheten eller tok på dette skummet. Årsaken til det er at det er farlig, og vi visste at det var farlig.

Det var skummelt for unger å få det på seg, skummelt for dyr. Og det er jo bare noe man må innrømme, noe som er farlig bør ikke slippes ut i naturen. For meg er dette logisk.

Også Jon Erling Ingebrigtsen, tidligere dykker for gamle Sydvaranger AS, er bekymret. Administrerende direktør Don Hunter har i et avisinnlegg skrevet at utslippene ikke vil spre seg utover i fjorden.

– Slammet sprer seg

Men som dykker har Ingebrigtsen har mange ganger sett slam lengre ut i fjordsystemet, både ved Kjelmøya og i Reinøysund.

– Det har vært fullt av slam ved de plassene, og også helt ute ved Bøkfjord fyr. Så det Don Hunter sier angående slammet, det er bare tøv. Slamhaugene bygger seg først opp, så raser de og sprer seg utover i fjorden,sier Ingebrigtsen.

Hunter har nå moderert uttalelsene sine noe.

– Dessverre vil gruvedriften ha en viss påvirkning på miljøet, sier han nå.

– Skaden har allerede skjedd

Han vedgår at utslippene vil ha en uønsket effekt, men viser nå til at fjorden tar seg opp igjen etter endt drift.

Det kan bety 20 års gruvedrift og ifølge NIVA tar det 50 år før livet på bunnen er som før utslippene startet. Hunter understreker at skaden allerede er skjedd.

Don Hunter

Gruvedirektør Don Hunter sier man må tåle noe forurensing.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Direktøren sier likevel at det faktum at livet har tatt seg opp i stansperioden, viser at utslippene ikke ødelegger for alltid, men at man dessverre må tåle en viss forurensing ved denne driften.

Sydvaranger Gruve presiserer at selv om man vil komme til å slippe ut Lilaflot, vil moderne metoder gjøre at utslippene ikke vil danne skum på overfalten, slik som det var før.

Ikke mot gruvedrift

Jo Jørstad presiserer at han ikke er imot gruvedrifta:

– På ingen måte, jeg ønsker den velkommen. Men jeg skulle ønske de ville ta mer hensyn til miljøet og forsløke å deponere gifta på lang som tørrstoff eller finne et marked for det. Men det er vel pengene som styrer det, sier han.

LES OGSÅ: Ønsker seg flere kvinner i gruva

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45

Se Nordnytt med Sveinung Åsali 19:45