Havforskere ble ikke hørt

Fikk ikke uttale seg om Sydvaranger Gruves utslippsplaner.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Havforskningsinstituttet ble ikke hørt om Sydvaranger Gruves søknad om økt utslippstillatelse.

Statens Forurensingstilsyn (SFT), som behandler søknaden, har nå utsatt høringsfristen.

- Gigantiske mengder

Forsker og marinbiolog ved Havforskningsinstituttet, Jan Helge Fosså, er svært skeptisk til den store mengden giftige utslipp som planlegges.

Særlig den økte bruken av kjemikaliet Lilaflot vekker bekymring.

- De planlegger å slippe ut gigantiske mengder av dette svært giftige stoffet som er på rødlisten. Stoffet er også lite nedbrytbart. Så her kan man forvente at det bygges opp gradienter som kan ha negativ påvirkning på organismer, sier Fosså til NRK.

Fra SFT får NRK opplyst at de ikke har noen god forklaring på hvorfor Havforskningsinstituttet ikke ble invitert med i høringsrunden, men sier at man tar med seg disse innspillene fra havforskerne.

- Ikke dokumentert

Gruveselskapet støtter seg på rapporter fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) som viser at livet i sjøen ikke vil ta større skade av utslippene. Men det er ikke Fosså ved Havforskningsinstituttet enig i.

- Jeg kan ikke se at det er dokumentert at dette ikke er skadelig på miljøet. Det er gjort svært få undersøkelser om dette. Om noen gang føre var-prinsippet skulle komme inn, så må det bli her, sier Fosså.

Fra før har Fylkesmannen i Finnmark og Naturvernforbundet uttalt seg kritisk om de økte utslippene til Bøkfjorden.

- Livet i sjøen kommer tilbake

Ledelsen ved Sydvaranger Gruve har følgende kommentar til saken.

- Erfaringer gjort på nitti års gruvedrift, og undersøkelser gjort av NIVA, viser at livet i sjøen kommer tilbake. Og alle områder i Bøkfjorden, utenfor avgangsområdet, forlir uskadd, sier administrerende direktør Don Hunter i Sydvaranger Gruve til NRK.

SFT skal i løpet av høsten bestemme om Sydvaranger Gruve får økt utslippstillatelse.