Hopp til innhold

Koronaviruset har ført til at over halvparten av norske studenter føler seg isolert

Norske studenter sliter med følelsen av isolasjon, savn og utfordringer med å henge med på studiet, viser ny undersøkelse. Lærerstudentene Marie Eskeland og Marianne Bønå har selv kjent på ensomheten.

Studenter ved Norges Arktiske Universitet

ANNERLEDES: Lærerstudentene Marie Eskeland (til venstre) og Marianne Bønå merket at tilværelsen som student ble tydelig endret på grunn av koronautbruddet.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

– Det var et sjokk da tallene kom. Vi skjønte at det virkelig var behov for å gjøre noe. Studentene trenger hjelp, sier Rebekka Lie.

Tekna er en organisasjon for alle med en mastergrad innen teknologi, realfag eller naturvitenskap. Rebekka Lie leder Teknas studentorganisasjon.

I juni i år gjennomførte de en spørreundersøkelse blant studentmedlemmene deres, med fokus på psykisk helse og trivsel. Drøye 1 400 studenter svarte på undersøkelsen.

Resultatene fra undersøkelsen overrasket Lie. Særlig tydelig var det at koronasituasjonen har preget studentenes hverdag negativt.

Ifølge undersøkelsen har over halvparten av studentene følt seg isolert den siste tiden. Nesten halvparten mener også at koronautbruddet har gjort det vanskelig å henge med på studiet.

Bry deg-undersøkelsen som ble kjent i mai, viser også at koronapandemien har påvirket unge mennesker negativt.

– Vi har sett en negativ utvikling når det kommer til studentenes psykiske helse siden 2010. Situasjonen har blitt verre etter koronautbruddet, sier Lie.

– Et samfunnsproblem

Lie tror flere ting har vært utslagsgivende. Én ting er at studentene har vært nødt til å holde seg på hybelen. Sosiale arrangementer har det vært minimalt av, og skolen, som den sosiale arenaen den er, har blitt erstattet med digitale plattformer.

– Den psykiske helsen blir forverret av å holde seg så mye inne og ikke være sosial. Og det er bekymringsverdig. I verste fall kan psykiske plager gå utover studiene og medføre frafall. Så dette er et samfunnsproblem og noe man må ta på alvor, sier Lie.

Ifølge en artikkel på nettstedet Khrono er disse utfordringene tydeligere ved UiT Norges arktiske universitet enn andre steder.

Rebekka Lie, leder av Teknas studentutvalg

MYE KAN GJØRES: Rebekka Lie i Tekna mener lærestedene bør strekker seg så langt de kan, for å ivareta møteplassene på universitetene.

Foto: Mikkel Moe / Tekna

Tydelig utfordring

Norges arktiske studentsamskipnad tilbyr lavterskel rådgivning for alle studenter.

– Her har vi psykisk helse i fokus, og studentene kan komme til oss med stort og smått, sier kommunikasjonssjef ved studentsamskipnaden, Sarah Yttermo Reibo.

Bare siden studiestart har de gjennomført rundt 500 samtaler.

– I tillegg til vanlige utfordringer, så er dette med ensomhet en tydelig utfordring, sier Reibo.

– Forløpene på sakene vi får inn er lenger og vi har en liten økning i den type henvendelser, sammenlignet med i fjor.

Ifølge Khrono merker også studentsamskipnadene på Vestlandet, Oslo og Viken og Trondheim at studentene sliter med ensomhet, men de har ikke sett en markant økning i slike henvendelser den siste tiden.

Sarah Yttermo Reibo ved Norges arktiske studentsamskipnad ønsker ikke å spekulere i hvorfor de merker en økning i henvendelser om ensomhet, sammenlignet med de andre samskipnadene.

Men hun har forståelse for at studentenes tilværelse er ekstra krevende nå.

Sarah Yttermo Reibo

GJØR MYE: Sarah Yttermo Reibo i Norges arktiske studentsamskipnad sier at de organiserer mange digitale kurs og arrangementer for å gi studentene et tilbud. I tillegg arrangerer de fysiske tilbud for mindre grupper.

Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Når man ikke får være sammen, lese sammen, henge i kantina sammen, så forringer jo det studentopplevelsen og -livet. Hele dagen blir jo lik. Du er hjemme og studerer, og hjemme for å være med på digitale eventer, sier Reibo.

Lærerstudentene Marianne Bønå og Marie Eskeland, kan kjenne seg igjen i beskrivelsene.

Opp til studentene selv

– Alle har vel kjent på ensomhet den siste tiden. Man møter ikke folk på samme måte som før. Når vi ikke er på skolen, sitter vi bare hjemme alle sammen, sier Bønå.

– Jeg har jo kjent på det selv. Kunne jo tenkt meg å være mer sosial, sier Marie Eskeland.

De to lærerstudentene tror ting vil bli bedre når pandemien går over. Men de mener samtidig at det er grep studentene selv kan ta.

– Vi kan jo prøve å se hverandre mer og ta vare på hverandre, sier Bønå.

Marianne Bønå og Marie Eskeland

OVERRASKET: Lærerstudentene Marianne Bønå (til venstre) og Marie Eskeland er overrasket over at studentene ved UiT har slitt ekstra under koronakrisen.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Pedagogikkstudenten Jørgen Sandvik er selv ikke fra Tromsø. Da koronautbruddet slo til for fullt, kjente han litt på ensomheten. Da de fleste andre dro hjem, måtte han bli igjen i byen for å jobbe.

– Da var jeg litt ensom. Gradvis har det blitt bedre, når folk har kommet tilbake, sier Sandvik, som har en klar formening om hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen.

– Vi må få i gang linjeforeninger i alle fag, og få samkjørt dem litt. Det er viktig å ta tak i de som føler seg ensom, sier han.

Rebekka Lie i Teknas studentorganisasjon forteller at det er mange som kan bidra for å gjøre studentenes tilværelse bedre.

– Studentsamskipnadene har en viktig rolle. Det er få som kjenner studentene og hvordan livet som student bedre. Vi mener de må få tilstrekkelig med midler slik at de kan ha et godt og variert tilbud som omfavner studenters ulike behov, sier Lie.

Hun mener også det er viktig at universitetene prøver å ivareta møteplassene på campus.

– Vi må ta hensyn til smitte, og det er forståelig at mye oppmøte er krevende å få til, men vi tror at litt fysisk undervisning og møteplasser har positiv påvirkning på den psykiske helsen. Vi mener også at vi trenger et løft i den digitale undervisningen for å sikre at flere henger med, sier Lie.

Jørgen Sandvik, pedagogikkstudent ved UiT

VAR MED Å AVLYSE: Jørgen Sandvik satt i fadderstyret og måtte bare avlyse alle arrangementer på grunn av koronakrisen. – Vi visste konsekvensene det ville få, men så er det jo andre konsekvenser også.

Foto: Vilde Gjerde Lied / NRK

Flere nyheter fra Troms og Finnmark