Hopp til innhold

Heime med borna medan mannen deltek i militærøving

Med øvinga Nordic Response på trappene vil sivilsamfunnet også råkast. Det har blitt lånt ut festsalar i idrettshus og nokon må klare seg utan ein ektefelle.

Maria Landmark blir alene med barna sine når mannen må på militærøvelse.

Maria Landmark skal sende mannen sin på Nordic Response. Sjølv skal ho vere heime med barna.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Maria Landmark sin mann skal delta på Nordic Response 2024. Sjølv skal ho vere heime med dei to borna.

– Eg er heime med ungane og det er også eit bidrag.

Landmark seier øvingar er kjempeviktige, men ho synest det er litt skummelt når ein tenker for mykje på det.

– Det er urolege tider, og det begynner å snike seg inn tankar om at det faktisk også kan bli ein realitet.

Ho fortel at det fell litt ekstra på henne når mannen blir borte.

– Av og til er det hans tur, og av og til er det min tur til å vere borte. Men vi klarer oss bra, seier Landmark.

Ho har ikkje høyrt om andre som har fått hjelp til barnepass under slike øvingar.

– No er ungane våre såpass store at det går greitt for meg å vere aleine, men det hadde det vore stress om dei hadde vore mykje mindre. Så det er ein type belastning for ein del familiar.

Ho er fortel at dei er ein moderne familie der dei deler på alle oppgåver.

Les også Vinden stoppa Nordic Response-planane - måtte byte hamn

Kjøretøy nr24 Nordic response 2024 alta havn

Øvd i terrenget

Lex Reilly er frå Australia og har vore i Afghanistan sjølv som soldat. No er han sivilist.

Lex Reilly er tidligere soldat i det australske forsvaret, bor, jobber og studerer nå i Alta.

Lex Reilly er tidlegare soldat i det australske forsvaret, bur, jobbar og studerer no i Alta.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Hans tanke er at ein skal gi plass til konvoiane fordi dei skal gjere store logistiske manøvrar i vegen.

– Det er også infrastruktur i samfunnet som vi må støtte dei med, fordi når det gjeld krig, så er dette ein veldig seriøs ting, så sivilistar må vi også vere redde til å gjere omgivnader.

Brede Baronsen seier at ein skal ta omsyn til at dei er her og slepper dei fram. Han meiner vi skal ta omsyn til dei som hjelper til. Han synest det er viktig ikkje presser seg inn mellom kolonnar. Han trygg på at dersom det skjer noko, så har soldatane øvd i terreng der det kan skje.

– Det er litt ustabile forhold nede i Europa, så det er greitt å vite at dei ønsker å vere her og hjelpe oss viss det skjer noko, seier Baronsen.

Les også Militærøvelse vil påvirke trafikken i Finnmark: – Beregn litt ekstra reisetid

Militærkolonne Cold Response

Skulle berre mangle

Rune Stamnes, marknadssjef i Bossekop UL (BUL), seier det er fornuftig at no som det skal gå føre seg ei stor øving at ein speler på lag.

– Eg tenker at det skulle eigentleg berre mangle når ein har høve til det.

Han trur ikkje at dei som idrettslag vil merke det mest, men dei har leigd ut festsalen oppe i klubbhuset.

Inne på pressesenteret til Forsvaret under øvelse Nordic Response. Mann sitter i militæruniform, høyre arm i forgrunnen som har et NATO/OTAN-merke. Mann i uniform ufokusert i bakgrunnen.

Festsalen på klubbhuset til BUL er omgjort til pressesenter under militærøvinga Nordic Response 2024.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Då vi høyrde om øvinga først, så hadde vi ikkje gjort oss nokon tankar om at vi skulle stille opp for Forsvaret. I den augeblinken dei tok kontakt til oss og sjekka ut moglegheita for å bruke lokala våre så landet vi på at det er noko som vi kan vere med på.

Han trur at Forsvaret utvidar og forsterkar i nord, det ville berre bli meir sånne her øvingar framover i tid.

Stamnes seier at idretten ikkje blir ramma.

– No har dei vore her berre nokre dagar, men det inntrykket vi har av Forsvaret, så har det vore berre positivt. Det har vore hyggelege folk, alt har vore på stell og det har vore god dialog. Sånn som vi har oppfatta det til nå, så er det ingen problem å skulle kunne samarbeide meir i framtida.

Les også Russisk borger fotograferte militært objekt – ble utvist

Storskog grensekontrollsted

Øver saman

Thomas Gjesdal, kommunikasjonssjef under Nordic Response 2024, seier det er viktig at forsvaret og øvingar kan operere i heile landet.

– Det er ikkje alle stader vi har etablert gode nok og stor nok infrastruktur. Så då må vi bruke dei ressursane som er her. Så derfor er vi veldig glad for å kunne få lånt dette BUL-bygget for varigheita til øvinga.

Thomas Gjesdal, kommunikasjonssjef for Nordic Response.

Thomas Gjesdal, kommunikasjonssjef for Nordic Response 2024.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Det er viktig at forsvaret saman med totalforsvaret og alle sivile myndigheiter øver saman i å forsvare landet. For når det krevst, om det krevst, så må vi saman forsvare landet, ikkje berre forsvare aleine.

Finn Terje Olsen, ansvar for logistikk under Nordic Response, seier at det dei sivile bidrar med speler ei heilt vesentleg rolle for å vere omgivnadene deira.

– Sjølvsagt den støtta vi treng til den logistikken vi har og dei områda vi treng. Dei stiller med ressursar som vi ikkje er i stand til å ha nok av sjølv, og som vi kan bidra med.

Han seier at dei sivile kan hjelpe på mange område.

– Både med dei ressursane i form av å vere personell, bemanning og støtte på den måten. Også i form av å drifte samfunnet vidare med stille til rådvelde og ressursar i form av infrastruktur, område, kraft, handverkarar, firma som driftar som vi får støtte frå, seier Olsen.

Han skryt av samarbeidet med dei sivile i Alta og kallar det for sjeldan godt.

– Eg synest det har vore veldig interessant samarbeidet vi har fått med det sivile i samband med øvinga som går no, der samfunnet rundt Alta har vore spesielt positive til å ta imot oss og stille ressursar til rådvelde, seier Olsen.

Les også Stor Nato-øving i mars: Slik blir du påverka

Oberst Øyvin Ravndal, sjef for øving og treningsavdelingen ved Forsvarets Operative Hovedkvarter.