Hopp til innhold

Kommuner fryser vennskap med russiske byer

Flere nordnorske kommuner fryser nå samarbeidet med sine russiske vennskapsbyer, men ordførerne er opptatt av å skille mellom folk og stat.

Tromsø

Tromsø er én av flere nordnorske kommuner som fryser vennskapet sitt med russiske vennskapsbyer.

Foto: Robert Greiner/NRK

Kontakten fremover med vennskapsbyene må fryses på myndighetsnivå, mener ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen.

Ordføreren i Tromsø forteller at kommunen har sporadisk kontakt med sine russiske vennskapsbyer Murmansk og Arkhangelsk.

Han sier seg enig med Utenriksdepartementet, og samarbeidet på myndighetsnivå settes nå på vent.

Det vil si at jeg som ordfører for eksempel ikke har kontakt med ordføreren i Murmansk, sier Wilhelmsen.

Samtidig vil han ikke at det skal gå utover noe annet enn det byråkratiske. Samarbeidet som blant annet kulturskolene har, bør få forsette som normalt.

– Det er jo kontakt mellom kulturaktiviteter i Tromsø og i Murmansk. Det mener jo jeg skal fortsette, selv om det kommer til å bli begrenset, sier Wilhelmsen.

Ordføreren synes det er urimelig å ekskludere russere fra samfunnet. Eksempelvis at russiske barn ikke skal få delta på Norway Cup.

– Det blir helt feil å utestenge russiske barn som ikke har noe skyld i krigen, sier Wilhelmsen.

Gunnar Wilhelmsen ordfører i Tromsø

Ordfører i Tromsø, Gunnar Wilhelmsen, mener det er helt urimelig å ekskludere russere fra samfunnet.

Foto: Veronica Turnage

Ordføreren påpeker også at det kan komme russiske flyktninger til Norge. Disse skal også få plass.

Vi skal ta vare på russerne, på ukrainerne og på alle andre. Det siste vi skal gjøre er å diskriminere, sier Wilhelmsen.

Les også Han er en av få nordmenn som fortsatt har kontakt med russiske myndigheter

Lars Fause

Må skille mellom stat og folk

Kautokeinos ordfører, Hans Isak Olsen, er enig med Wilhelmsen om å fryse relasjonen på myndighetsnivå. Kautokeino skal ta stilling til relasjonen ved neste formannskapsmøte.

– Jeg kan ikke snakke for formannskapet, men for meg høres det veldig forståelig ut.

Slik som ordføreren i Tromsø påpeker, mener også Olsen at man må skille mellom stat og folk.

– Det er ikke folkene sin feil. Det er ikke riktig å straffe uskyldige uansett side. Narjan Mar startet ikke krigen.

Kommunen har hatt en god relasjon til vennskapsbyen Narjan Mar, hvor de derav har et tett samarbeid om kulturutveksling.

– Vi har ikke hatt noe kontakt på en stund, men relasjonen har alltid vært god, forteller Olsen.

Hans Isak Olsen, ordfører i Kautokeino

Ordfører i Kautokeino, Hans Isak Olsen, mener det er viktig å skille mellom stat og folk.

Foto: Mattis Wilhelmsen

– Svært trist

NRK har vært i kontakt med flere nordnorske kommuner som har russiske vennskapsbyer. Ordførerne i Målselv, Vardø, Harstad og Karasjok er av samme oppfatning som deres kolleger i Tromsø og Kautokeino.

– Det er svært trist at krigen medfører brudd i folk-til-folk samarbeid. Som i alle kriger rammer det uskyldige. Slik situasjonen er nå er samarbeid på tvers av grensene utfordrende, sier ordfører i Karasjok kommune, Svein Atle Somby.

NRK har forsøkt å få en uttalelse fra den russiske ambassaden i Norge, men har så langt ikke lyktes med det.

Les også Norske soldater skal ha blitt tilbudt 20.000 for ID-kort

Eirik Skomedal

Håper å kunne gjenoppta vennskapet

I Harstad har et initiativ om å bytte navn på Kirovskveien, som er oppkalt etter deres russiske vennskapsby, engasjert på sosiale medier og i lokalmedia.

Det mener ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal, blir feil fokus – sett i lys av det som nå skjer i Ukraina.

– Jeg tenker at det kun blir en symbolsk handling. Nå burde vi heller ha fokus på utfordringene vi har når det kommer til bosetting av flyktninger. Vi håper vi kan bosette og hjelpe så mange som mulig, sier hun.

Selv om Harstad nå fryser samarbeidet med Kirovsk, håper ordføreren at de kan gjenoppta samarbeidet med sin russiske vennskapsby en gang i fremtiden.

– Samarbeid blir viktig når denne konflikten en gang er over, sier Opsal.

Kari-Anne Opsal

Ordfører i Harstad kommune, Kari-Anne Opsal, mener det viktigste nå er å ha fokus på å ivareta ukrainske flyktninger.

Foto: Martin Mortensen