Kommunen får kraftig kritikk for pengebruken under «Den 12. mann» og Arctic Race

En rapport konkluderer med flere kritiske forhold knyttet til innspillingen av «Den 12. mann» og arrangeringen av Arctic Race of Norway i Lyngen.

Thomas Gullestad og Harald Zwart under innspilling av Den 12. mann

LYNGEN: Thomas Gullestad (t.h.) og regissør Harald Zwart under innspilling av «Den 12. mann» i Lyngen.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

I en rapport fra revisjonsselskapet Komrev Nord kommer det fram at kommunen har brukt mer penger på prosjektene, enn det formannskapet og kommunestyret sa ja til.

– Dette er veldig alvorlig. Ordføreren har kjørt sololøp, og bør legge seg skinnflat og beklage måten disse prosjektene er gjennomført på, sier Sølvi Jensen i Lyngen Arbeiderparti torsdag kveld.

NRK har fått tilsendt rapporten som er laget oppdrag fra kontrollutvalget

Kritikken går hovedsakelig ut på at avtaler i forbindelse med de to prosjektene er inngått uten at det er forankret i kommunestyret, og at det heller ikke er laget budsjetter i forbindelse med prosjektene.

Det var ordfører Dan Håvard Johnsen som selv valgte å be kontrollutvalget om å granske de mulige overtredelsene.

Johnsen sier følgende til NRK om rapporten torsdag kveld:

– Dette er helt uproblematisk, for det er ingenting nytt der. Jeg tar kritikk på det som står der, og har ellers ingenting å tilføye.

Han ønsker ikke å kommentere uttalelsen fra Jensen.

Dette er kritikken

Funnene etter granskingen er ramset opp punktvis i rapporten. Der finner vi blant annet følgende kritikk mot kommunen:

  • Lyngen kommune sørget ikke for forsvarlig saksutredning og politisk behandling av kommunens rolle og forpliktelser i forbindelse med «Den 12. mann» og Arctic Race of Norway
  • I forbindelse med de to prosjektene har prosjektleder inngått avtaler med eksterne uten at han har fullmakt til å gjøre det, og det er også inngått avtaler uten grunnlag i budsjett.

– Det som kommer fram i rapporten tyder på at de kommunale spillereglene ikke er fulgt, sier leder for kontrollutvalget, Rolf Magne Hansen til NRK.

Ifølge rapporten skal ordfører Johnsen blant annet ha ansatt en egen prosjektleder som skulle jobbe med å få arrangementene til Lyngen, noe som ble gjort uten politisk godkjenning.

– Dette er veldig alvorlig. Ordføreren har kjørt sololøp uten at formannskapet og kommunestyret har vært involvert, sier Sølvi Jensen i Lyngen Arbeiderparti til NRK.

«Den 12. mann»

Opprinnelig hadde ikke regissør Harald Zwart planlagt å spille inn filmen om Jan Baalsrud i Lyngen. Ifølge uttalelser ordfører Johnsen i rapporten var det han selv som overtalte Zwart til dette.

Å legge deler av innspillingen til Lyngen ville medføre ekstrakostnader til filmselskapet på 400 000 kroner, en sum det ble enighet om at Lyngen kommune skulle betale halvparten av. Ifølge ordføreren stilte et samstemt formannskap seg positive til å avsette midler for at filminnspillingen kunne gjennomføres i Lyngen.

Ved en senere anledning økte kommunens bidrag på 200 000 kroner, med 100 000 kroner.

Rapporten tar opp flere kritiske forhold knyttet til dette, og konkluderer med at regelverket ikke ble overholdt. Blant annet fordi det ikke finnes skriftliggjorte vurderinger av anskaffelsene som oversteg kr 100 000.

Arctic Race of Norway

Opprinnelig var det satt av 150 000 kroner til Arctic Race-prosjektet i Lyngen. Ifølge ordfører var formannskapet og kommunestyret fullt klart over dette. På grunn av interne og eksterne kostnader ved prosjektet ble regnskapet ifølge kommunen på totalt 1 023 624 kroner.

Det er ikke holdepunkter for at kommunestyret i Lyngen ble informert om de økonomiske konsekvensene Arctic Race ville få for kommunen, står det i rapporten. Styret skal helles ikke ha fått spørsmål om kommunen i det hele tatt skulle være vertskap for sykkelrittet.

Rapporten konkluderer derfor med at Lyngen kommune i liten grad har oppfylt revisjonskriteriet om å sørge for at vedtak om nye tiltak som vil påvirke kommunens økonomi behandles av kommunestyret.

Det har torsdag kveld ikke lykkes NRK å komme i kontakt med rådmann i Lyngen kommune Leif Lintho.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Turi Enoksen

Se ukens siste Nordnytt med Turi Enoksen