Kommunen får ikke kjøpe en av landets største turistattraksjoner

Nordkapp kommune vil kjøpe Finnmarks mest verdifulle eiendom, Nordkapp-platået. Men grunneier sier nei, til tross for at Finnmarksloven åpner for salg.

Nordkapp

Hver sommer kommer det en kvart million turister til Nordkapp, men størstedelen av turistpengene kommer ikke lokalbefolkningen til gode. Urettferdig, mener lokalpolitikere i kommunen.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Det er Nordkapp kommune og ulike aktører som gjennom mange år har gjort Nordkapp til den turistattraksjonen det er i dag. Grunneier Finnmarkseiendommen (Fefo) har aldri utviklet noe som helst på Nordkapp, sier ordfører Kristina Hansen.

Arbeidet ordføreren sikter til, gjør at det hver sommer kommer rundt en kvart million turister til Nordkapp-platået.

Reiselivsgigantene Rica Eiendom og Scandic tjener flere titalls millioner kroner der hvert år.

Av dette får fellesskapet 45.000 kroner, som er den årlige festeavgiften til Finnmarkseiendommen, basert på en avtale fra 1994.

I år skal denne avtalen reforhandles, og Nordkapp kommune vil ha mer av kaka.

Urettferdig at fellesskapet ikke får mer

Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen

Ordfører Kristina Hansen mener kommunen selv må få eie området som er blitt en turistmagnet i Nord-Norge.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

De folkevalgte i Nordkapp kommune ønsker nå å eie det som sannsynligvis er fylkets mest verdifulle eiendom.

– Kommunen har bygd vei opp til Nordkapp-platået, og har sammen med utbyggere lagt til rette for en god attraksjon på Nordkapp, sier Kristina Hansen.

Ordføreren mener derfor det er riktig å få en større del av alle inntektene som kommer inn.

– Det er helt urimelig at grunneier FeFo skal få store inntekter fra en tomt de ikke har utviklet selv, mener Hansen.

Fefo vil ikke privatisere området

Men Finnmarkseiendommen sier nei til å selge. Kommunikasjonssjef Eirik Palm sier FeFo er satt til å forvalte grunnen i Finnmark, til innbyggernes beste.

Eirik Palm

Nordkapp-platået eies av folk i Finnmark, og skal ikke privatiseres sier kommunikasjonssjef i Fefo, Eirik Palm.

Foto: Privat

– Vi tenker i et evighetsperspektiv. Vi ønsker at eiendom skal være i fellesskapets hender. Derfor har styret vedtatt at vi ikke selger eiendommen, sier Eirik Palm.

Men dere har solgt en del eiendommer til privatpersoner og kommuner. Hvorfor skal det være et unntak for Nordkapp-platået?

– I noen tilfeller er det gjort avtaler om salg, men hovedprinsippet er at vi ikke selger. Og Nordkapp-platået er det ikke aktuelt å selge.

– Hvilket prinsipp er det som gjelder for Nordkapp kommune og ikke for andre?

– Det er eiendom, det er fellesskapets eiendom.Vi ønsker å være lojale mot Nordkapp kommune, og utvikle området sammen med dem. Men grunnen på Nordkapp-platået skal eies av folk i Finnmark, sier Palm.

Artania på vei mot Nordkapp

Mange av turistene som besøker Nordkapp kommer med hurtigruta langs kysten.

Foto: Jørn Norstrøm / NRK

Loven tillater salg

Advokat ved Linnet i Tromsø, Ole-Martin Jensen, er spesialist i eiendomslovgivning. Han mener loven legger til rette for salg av Nordkapp-platået.

– Loven har en paragraf som gir saksbehandlingsregler for styret når et salg skal finne sted. En sånn regel vil ikke gi noen mening dersom FeFo ikke skal kunne avhende tomter. Loven legger til rette for det, sier Jensen.

Ole-Martin Jensen

– Finnmarksloven åpner for salg, sier advokat Ole-Martin Jensen som er spesialist i eiendomslovgivning.

Foto: Raymond Elde / Radio Nordkapp

Og føyer til:

– Siden FeFo ble opprettet i 2006, har de innvilget over halvparten av søknadene om tomtekjøp som er kommet inn. Det er solgt til privatpersoner, næringsdrivende og kommuner, understreker Jensen.