Kommunalministeren truer finnmarkingene med mindre makt

Kommunalminister Monica Mæland truer med å bruke folketallet som grunnlag for fordeling av medlemmer til fellesnemnda for Troms og Finnmark, hvis Finnmark setter seg på bakbeina. Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik er overrasket.

Monica Mæland

Kommunalminister Monica Mæland vil bruke folketallet som kriterium ved fordeling av medlemmer i fellesnemnda, hvis ikke Finnmark utnevner representanter.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Kommunalminister Monica Mæland møtte i tirsdag ettermiddag fylkesrådet i Troms for å diskutere problemene rundt sammenslåingen av de to fylkene.

– Jeg har snakket med fylkesrådet som også gir uttrykk for at denne situasjonen er vanskelig. De har heller ikke bedt om denne sammenslåingen, det er Stortinget som har besluttet den. Jeg tar det ansvaret det er, og sørger for at denne prosessen kommer videre. Vi kommer uansett til å sette sammen en fellesnemnd som skal gjøre jobben videre.

Vil ikke ta hensyn til folkeavstemning

Hun vil dermed ikke ta hensyn til den pågående folkeavstemninga i Finnmark, og holder fast på at fylkestinget i Finnmark må peke ut medlemmer til fellesnemnda. Hvis ikke vil hun endre forskriften basert på Gardermoen-avtalen, som tilsier at nemnda skal bestå av henholdsvise 17 og 19 medlemmer fra Finnmark og Troms. Hun vil altså gi Finnmark mindre makt.

– Da setter vi den sammen, ikke ut ifra det som ble vedtatt på Gardermoen, men basert på befolkningstallet, men det blir bare i en situasjon hvor Finnmark nekter å være med, eller boikotter Stortingets vedtak, sier ministere, som innrømmer at det er en vanskelig situasjon.

Overrasket fylkesordfører

Fylkesordfører i Finnmark, Ragnhild Vassvik er overrasket over trusselen fra kommunalministeren. Hun sier det ikke vil bli valgt representanter på det ekstraordinære fylkestinget 15. mai.

– Hvis hun forventer at vi skal velge representanter på det møte, har hun gått bort fra avtalen. Det er ikke før møte i juni medlemmene eventuelt skal velges, sier hun.

Vassvik sier de først må få oversikt over resultatet av folkeavstemningen som er dagen før det ekstraordinære møtet.

– Først skal vi ha folkeavstemning, så skal vi ha et resultat. Etter det vil jeg be om et møte med statsministeren. Hvis det viser seg at det blir et rungende nei, vil jeg be henne bidra til å oppheve vedtaket, sier hun.

Hva om vedtaket blir stående uansett?

Da går det vel sin «skjeve gang», at vi oppnevner medlemmene i juni, sier Ragnhild Vassvik.

Ragnhild Vassvik

Ragnhild Vassvik, fylkesordfører i Finnmark, er overrasket over trusselen fra kommunalministeren.

Foto: NRK

Troms jobber videre

Mens Finnmark forbereder folkeavstemning, har fylkesrådet i Troms jobbet videre med forberedelsene mot sammenslåingen. Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk sier det har vært utfordrende.

– Vi har i lang tid, fra fylkestinget i Finnmark var samlet før påske, ikke hatt noe administrativt samarbeid med Finnmark. Det stoppet opp da fylkestinget gjorde sitt vedtak om folkeavstemning, Her hos oss har vi på egen hånd jobbet kontinuerlig med å forberede det som skal til for å kunne gå videre i prosessen. Vi har ikke akkurat tvinnet tomler, sier han.

Willy Ørnebakk

Fylkesrådet i Troms jobber videre alene med forberedelsene til fylkessammenslåingen.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Monica Mæland sier framdriftsplanen ikke vil bli påvirket av folkeavstemningen i Finnmark, nå håper hun Finnmark velger sine representanter.

– Det er innkalt til et ekstraordinært fylkesting i neste uke i Finnmark hvor utnevnelse av representanter til fellesnemnda står på dagsorden. Jeg håper de gjør det, hvis ikke må vi finne en ny sammensetning slik at arbeidet går videre.

  • I første versjon av saken fremsto det som regjeringen kunne utnevne Finnmarks medlemmer til fellesnemnda. Dette er ikke korrekt. Medlemmene må utnevnes av fylkestinget.