Ny meningsmåling: Mæland møter stor motstand i nord

Beskjeden til kommunalminister Monica Mæland er krystallklar: Innbyggerne i Troms og Finnmark vil ikke tvangssammenslås. Flertallet vil dessuten fortsette motstandskampen, tross Stortingets vedtak.

Regjeringa startar budsjettarbeidet for 2019

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland på vei til regjeringens budsjettkonferanse. Hun har derfor ikke hatt anledning til å kommentere den store motstanden mot fylkessammenslåing som kommer fram i undersøkelsen.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Dette er kjernen i en undersøkelse Sentio Research har gjennomført på vegne av NRK i de to nordligste fylkene.

Og det er ikke bare litt flertall mot tvang:

I Finnmark sier 86 prosent av de spurte at de er imot tvangssammenslåing av Troms og Finnmark. Bare 10 prosent er for. I tillegg vil hele 72 prosent fortsette kampen mot å bli ett fylke.

I Troms er 73 prosent av de spurte mot tvangssammenslåing, mens 21 prosent er for. Og her er lysten til fortsatt kamp lavere enn i Finnmark. 50 prosent vil fortsette kampen, mens 44 prosent syns det er greit å akseptere flertallet på Stortinget.

– Folket er undervurdert

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener undersøkelsen bekrefter den voldsomme motstanden mot sammenslåing.

Trygve Slagsvold Vedum

Stortingsrepresentant Trygve Slagsvold Vedum karakteriserer hele regionformen som en rar sak, der ingen egentlig vil, men flertallet på Stortinget likevel har sagt ja.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

– Den arrogansen regjeringen har vist ved å ikke ha forståelse for lokal motstand, har dessuten forsterka motstanden ytterligere. Folk ser at det er en dårlig løsning, sier Vedum.

LES OGSÅ: Vedum: – Slutt å kjeft på finnmarkingene, Mæland

Ørnebakk overrasket

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk i Troms er overrasket over at ikke motstanden er enda større enn det undersøkelsen viser, fordi han mener diskusjonen stort sett har dreid seg om hvorvidt man skal bruke tvang, og ingenting på innhold.

– Men nå må vi komme oss videre med å bygge det nye fylket og hva vi vil med et sammenslått Troms og Finnmark, sier han.

Ørnebakk forteller at han opplever at både organisasjoner og næringsliv allerede har begynt å snakke sammen på tvers av dagens fylkesgrensen, selv om enkelte fortsatt mener man skal bruke krefter på å jobbe imot.

En god bekreftelse

Randi Karlstrøm leder organisasjonen "For Finnmark". Hun mener resultatene er en god bekreftelse på at deres arbeid mot sammenslåing er riktig.

– Dette viser jo at aksjonen vår har et grunnlag. Det er og godt å se at halvparten av de spurte i Troms også mener det er riktig å kjempe mot sammenslåing, sier hun.

– Feil spørsmål

Fylkestingsrepresentant Jo Inge Hesjevik (H) i Finnmark mener spørsmålet i undersøkelsen gir det svaret man vil ha.

– Å spørre om man er for eller mot tvangssammenslåing er ledende og er ment å gi et skjevt resultat. Dersom man tidligere hadde spurt om folk ville at kommunene skulle overta fylkeskommunens oppgaver, så ville et flertall vise nettopp det.

Jo Inge Hesjevik

Fylkestingspolitiker Jo Inge Hesjevik (H)

Foto: Allan Klo / NRK

– Men vi er klar over at befolkningen i Finnmark er imot regionreformen, erkjenner Hesjevik.

Han understreker at Stortinget har vedtatt sammenslåing allerede.

– Og jeg har ingen tro på at avgjørelsen blir omgjort, sier Hesjevik.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland har på grunn av budsjettkonferanse i regjeringen ikke kunnet kommentere resultatene av meningsmålingen.

LES OGSÅ: Klart for folkeavstemning i Finnmark om omstridt gigantfylke