Hopp til innhold

Usynlige reingjerder kan bli fremtiden i Nord-Norge

Tusenvis av kilometer med reingjerder i Finnmark kan bli erstattet av «usynlige» gjerder. Nå forskes det nemlig på elektroniske GPS-styrte gjerder.

Usynlig gjerde

«Usynlig» reingjerde: En elektronisk mottaker skal sende ut et lydsignal når reinen nærmer seg en grense definert med GPS-koordinater.

Foto: Knut-Sverre Horn og Bioforsk

Et satelittstyrt signal kan bli erstatninga for tusenvis av kilometer med reingjerder i Finnmark.

I disse dager går forskere i gang med å prøve ut et gjerdesystem basert på GPS-signaler som styrer dyr ved hjelp av lyd og strøm.

– Vi holder på å prøve ut en klave som som vi håper skal fungere som et usynlig gjerde for sau og geit i første omgang. Og senere ønsker vi å prøve dette ut på reinsdyr, sier forsker Britt Henriksen ved Bioforsk.

Strømstøt

Reingjerde på Ifjordfjellet

Slike reingjerder kan bli historie hvis Bioforsks prosjekt lykkes. Dette reingjerdet er på Ifjordfjellet i Finnmark.

Foto: Hartvik Hansen

Dagens reingjerder er omstridt fordi slitasjen langs gjerdene er stor, de hindrer ferdsel og truer fugle- og dyreliv.

Slik fungerer det usynlige reingjerdet:

  • Den norskutvikla klaven sender ut et lydsignal når dyret nærmer seg en grense definert med GPS-koordinater.
  • Dersom dyret ikke stanser, får det et strømstøt.

I reinflokken er tanken å utstyre lederdyrene med klaver rundt halsen.

– Forhåpentligvis vil de klare å snu flokken dersom de er på tur ut av det elektroniske gjerdet, sier Henriksen.

LES:

Bedre enn dagens gjerder

Oscar Hovde Berntsen

Oscar Hovde Berntsen har utviklet det elektroniske gjerdet.

Foto: Bioforsk
Også i dag ble rein drept på Nordlandsbanen

Totalt 2522 tamrein er drept av toget siden 2000.

Foto: Olof Anders Kuhmunen

Dersom prinsippet for usynlig inngjerding kan brukes på rein, betyr det trolig et stort potensial for næringa, skriver Bioforsk på sin nettside.

Dersom dette prinsippet kan brukes på rein, kan det brukes i flere sammenhenger. Et elektronisk gjerde kan brukes til å holde reinen unna tettsteder, dyrket innmark og andre områder det er ønskelig å holde reinen borte fra.

I tillegg kan gjerdene sørge for mindre påkjørsel av rein på sterkt trafikkerte veier og langs jernbanen.

Nordlandsbanen er den jernbanestrekningen i Norge som er mest belastet med dyrepåkjørsler. På ti år har totalt 4692 elg og tamrein måtte bøte med livet etter påkjørsel av tog.

Utstyret kan også være nyttig med tanke på å unngå sammenblanding av flokker.

LES OGSÅ:

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.