Hopp til innhold

Isak er sjelden vare – bare en av ti som jobber i barnehager er menn

Regjeringa har i mange år hatt et nasjonalt mål om å øke andelen menn i barnehagene til 20 prosent. De fleste steder har man fortsatt ikke klart dette, men Tromsø utmerker seg.

Isak Klaudiussen

Isak Klaudiussen er sisteårsstudent på barnehagelærerutdanninga ved UiT. Få menn velger samme yrkesretning som han.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

– I begynnelsen tenkte jeg at dette var vanskelig og at det ikke passet for meg. Men når man lærte å kjenne jobben litt mer og lærte å forstå barna, fant jeg ut at det var egentlig ganske artig, sier Isak Klaudiussen.

Han er sjelden vare i norske barnehager. Fortsatt er det nemlig slik at kvinner er i flertall blant barnehageansatte.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at kun 1 av 10 ansatte i grunnbemanningen er menn.

Det til tross for at det allerede i 1997 ble satt et nasjonalt mål om 20 prosent mannlige barnehageansatte.

Bak tallene skjuler det seg imidlertid store fylkesvise forskjeller, og Tromsø er en av kommunene som utmerker seg.

– Tradisjonelt sett har vi kanskje sett et lite skille mellom det folk har sett på som maskuline og feminine jobber. Men i nyere tid tror jeg vi har begynt å utfordre det skillet litt og viske det ut, sier Klaudiussen.

Menn rekrutterer menn

Ved UiT er det i flere år blitt jobba målretta med å få menn til å velge denne yrkesretninga.

Arbeidet har gitt resultater.

Universitetets egne tall viser at over 23 prosent av studentene som startet førsteåret på barnehagelærerutdanninga i fjor var menn.

– De siste årene har vi sett at det har vært mellom 20 og 30 prosent mannlige studenter på denne utdanninga. For noen år siden var det nesten hele 30 prosent menn som søkte på ordinært på førsteåret, så det har vi vært veldig fornøyde med, sier universitetslektor i pedagogikk, Tostein Unstad.

Hvorfor utmerker man seg her?

– Det har alltid vært en del menn som jobber i barnehager i Tromsø. Når man vokser opp med at det er menn tilstede, blir det mer naturlig for andre å tenke at dette også er et yrke for menn, ikke bare kvinner. Så det bidrar til å tiltrekke flere menn, og det er nok det vi ser resultatet av nå.

Isak Klaudiussen

– Det er viktig for barn å kunne ha ulike forbilder, og jeg tror det er fint for dem å se både menn og kvinner i omsorgsposisjoner, sier Isak Klaudiussen.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Positivt for barna

I Universet studentbarnehage, hvor Isak Klaudiussen nå har praksis, er en tredjedel av de ansatte menn.

Det har slått positivt ut både for arbeidsmiljøet og barna.

– Vi skal jo representere hvordan verden og omgivelsene er for barna. Kanskje enkelte barn omgås det ene kjønnet mindre på privaten, så det er viktig at de blir kjent med at også menn kan være trygge omsorgspersoner, sier ansatt i barnehagen, Jens-Magne Hillestad.

Den snart ferdigutdanna barnehagelæreren er glad for den positive utviklingen i Tromsø. Nå oppfordrer han flere menn til å velge samme yrkesretning.

– Det er veldig givende å jobbe med barn og det gir en følelse av mening. Man får mer tilbake for jobben enn bare pengene, og man vokser veldig mye som person, sier Klaudiussen.