Innbyggerne fikk skattesjokk: kommunen innrømmer graverende feil

For mye skatt, og for lite fradrag. Nå står Balsfjord kommune overfor en storopprydning.

Økt eiendomsskatt i Balsfjord

KRITISK: Widar Skogan (KrF) (t.h.) snakker med en innbygger om den økte eiendomsskatten i Balsfjord.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det har vært gjort graverende feil, blant annet innen landbrukseiendommer, innrømmer rådmann Ellen Beate Lundberg.

Tidligere i august fikk mange innbyggere sjokk, da grunnlaget for neste års eiendomsskatt ble sendt ut.

Enkelte innbyggere opplever en mangedobling av eiendomsskatten. Dette er ikke nødvendigvis feil, for det har vært gjort ny taksering, og mange eiendommer har hatt verdiøkning siden forrige gang dette ble gjort.

Må være ekstra våken

Men feil har vært gjort. Mange feil, påpeker Krf-politiker Widar Skogan, som også er styreleder i Landbruk Nord.

Da grunnlaget nylig ble sendt ut – var flere fradrag folk har krav på, ikke tatt med.

– En av årsakene til at jeg har fått såpas høy eiendomsskatt på min gård er at landbruksfradraget i eiendomsskatten ikke er tatt med. Det må man sende brev til kommunen og si at man skal ha, sier han.

Han frykter folk som ikke sjekker rettighetene sine nøye nok, ender med å betale for mye.

Uheldig ekstraarbeid

Skogan mener det er bra at kommunen sender ut fakturagrunnlaget i god tid, slik at innbyggerne får en sjanse til å sjekke det.

– Men det er veldig uheldig at man sender ut et fakturagrunnlag som alle må klage på fordi man ikke har tatt med rettmessige justeringer som innbyggerne har krav på, forteller han, og legger til:

– Dermed har man pålagt innbyggerne ekstraarbeid, og man har pålagt administrasjonen ekstraarbeid. Det burde vært unngått.

En annen merkelig ting i grunnlaget Skogan reagerer sterkt på, er at landbrukskommunen Balsfjord har beskattet tilleggsjord.

Men: dette viser seg også å være en feil.

35 klager hittil

På rådhuset i Balsfjord forteller rådmann Lundberg at det hittil har kommet inn 35 klager på eiendomsskatten.

Kraftig økning i eiendomsskatten

GRAVERENDE FEIL: Balsfjord kommune må ta grep etter at graverende feil har ført til at eiendomsskatten har blitt feil for mange. Ellen Beate Lundberg og ordfører Gunda Johansen.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– De graverende feilene gjelder blant annet innen landbrukseiendommer. Kommunestyret har fattet vedtak om takseringsregler. De legger premissene for hvordan grunnlag som skal legges, og vi avdekker at dette ikke er blitt gjort over alt.

Lundberg sier at tiden er inne for å ta en «fot i bakken»:

– Administrasjonen skal jobbe iherdig med å identifisere hvor feilene ligger, og ta kontakt med de det gjelder. Det kommer til å bli sendt ut ny skatteseddel der det er aktuelt, forteller han.

Kommunen vil under budsjettforhandlingene senere også ta stilling til om promillen skal senkes, slik at folk med vanlige boligeiendommer ikke får en fullt så høy skatteøkning.