Ingen nordnorske oljesuksesser

Kommentar: Fredag ringte klokka på Oslo Børs for North Energy med hovedkontor i Alta. Historia viser at nordnorske oljeselskap har hatt liten suksess.

Lars Egil Mogård

Vi kan nevne Norminol, Det nordnorske Oljeselskap A/S (Bank-oil som ble stiftet av de fire største forretningsbankene i Nord-Norge), såkalte folkeaksjeselskaper som Midnightsun oljeselskap A/S og Arctic Circle Oil.

Vi kan også ta med det elleville eventyret Nordisk Polarinvest som lokket med billig sprit og skattelette til dem som satset penger på olje- og gassleting på Svalbard.

For mange er dette trolig glemte navn. De fikk heller ikke betydning, selv om drømmene om oljeprofitt var store.

I dag har vi Discover Petroleum med hovedkontor i Tromsø. Men dette selskapet har hatt liten suksess og store økonomiske problemer.

Begynte i fjæra i 1972

Den nordnorske oljehistoria begynte på Andenes våren 1972. Et beskjedent oljetårn stod i fjæra. 13 mann arbeidet i tre skift i flere uker. Den historiske borestarten førte til at aksjekursen føk i været. Pålydende var 100 kroner. Enkelte aksjer ble omsatt for 3000 kroner da det begynte å komme rykter om gassfunn.

Andøy kommune ble på et tidspunkt tilbudt 10 millioner kroner for en aksjepost på 17.500 kroner. Kommunen sa nei. Det kunne de angre på i ettertid. For resultatet av boringa ble magert. Ingen drivverdige funn ble påvist.

Ble børsnotert

Norminol overlevde, og fikk små andeler på et par felt i Nordsjøen. Fra 1985 var Norminol-aksjene notert på Oslo Børs. Ingen gjorde seg rike på spekulasjon med denne aksjen. I 1990 kjøpte Saga Petroleum opp Norminol og fusjonerte selskapet inn i sin virksomhet.

Sagapart

Saga Petroleum dannet på 1970-tallet Sagapart - et børsnotert selskap som skulle ha hovedkontor i Bodø for å brukes som brekkstang for at Saga skulle få oppdrag på nordnorsk sokkel. Kommuner i Nord-Norge og bedrifter i landsdelen kjøpte aksjer. Sagapart ble seinere en del av Saga Petroleum - som igjen ble slukt av Statoil og Hydro for rundt 10 år siden.

Tente drømmen

Det var de store oljefunnene i Nordsjøen på slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet som tente drømmen om et eventyr i Nord-Norge. Den 5. april 1971 ble oljeselskapet Norminol stiftet på Andenes. Mange kommuner i Nord-Norge gikk inn med aksjer, i mer eller mindre begrunnet håp om at oljepenger skulle tilflyte slunkne kommunekasser.

Men skuffelsene har vært mange. Ringvirkningene har vært få når vi ser bort i fra Snøhvit i Hammerfest og at Statoil har rundt 300 ansatte i Harstad.

Manglet penger

Penger i kassa har også vært motivet for kraftlagene og private aktører i Finnmark og Nord-Troms som først deltok i etableringa av North Energy. Men selskapet oppdaget tidlig at kapitalbasen de hadde var for liten. Derfor har de gått ut i markedet for å skaffe mer penger. Allerede i denne uka starter boringen etter olje på Fågelberg-lisensen utenfor Nordland.

Historisk

- Vi har vært med på å skrive næringslivshistorie i Finnmark i dag da et selskap fra Finnmark med base i Finnmark for første gang er notert på børsen. Det er en viktig sak å markere, men minst like viktig er at vi har hentet inn 400 millioner kroner som gjør at selskapet er fullfinansiert for de neste tre års planer, sa
talsmenn for selskapet under festlighetene på kontoret i Alta fredag.

Utbygging koster

Så vil historia vise om dette holder. Problemet oppstår eiendommelig nok dersom det blir gjort drivverdige funn. Da skal ei utbygging finansieres. De koster gjerne milliardbeløp. Ikke alle selskap har råd til slike utgifter.

Selskaper har også solgt seg ut av Goliat-prosjektet fordi utbyggingskostnadene ble for store.
Det er et paradoks. Og North Energy kan bli gjenstand for oppkjøp. De siste åra har 14 mindre oljeselskaper forsvunnet fra norsk sokkel.

Kan bli solgt

Vi skal ikke ha noen bastante oppfatninger om hva som kan true North Energy rent økonomisk i åra framover. Et selskap på børs har aksjer som omsettes fritt, og beslutning om plassering av hovedkontor kan endres. Selskap kan bli kjøpt opp og fusjonert. Det kan bli vanskelig å overleve.
Det viser også den nordnorske oljehistoria.