Hopp til innhold

Her utsettes politiansatte mest for uønsket seksuell oppmerksomhet: – En ukultur

Ingen steder i landet rapporterer flere ansatte i politiet om uønsket seksuell oppmerksomhet fra kollegaer enn i Troms. – En ukultur, sier lokal fagforeningsleder.

Troms politidistrikt

INGEN BEDRING: Troms politidistrikt sier de har satt inn en rekke tiltak mot uønsket seksuell oppmerksomhet, uten at det virker å ha ført til endringer.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

– Det meste nedslående i undersøkelsen er at i det arbeidet vi har gjort spesielt de siste to årene med å forebygge uønsket seksuell oppmerksomhet, har vi fortsatt en utfordring, sier visepolitimester i Troms politidistrikt, Einar Sparboe Lysnes.

12 av 458 medarbeidere som har besvart undersøkelsen i Troms, har bekreftet at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet én eller flere ganger de siste 12 månedene. Det 2,6 prosent av medarbeiderne. Dette er det høyeste antallet hos politiet i landet, der snittet er én prosent.

I de fleste tilfellene i landet som helhet føler medarbeideren seg utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet fra andre ansatte. Det er både sideordnede kollegaer, underordnede og overordnede.

Einar Sparboe Lysnes

Einar Sparboe Lysnes sier Troms politidistrikt har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Ingen varsler

Einar Sparboe Lysnes sier det ikke har vært en nedgang i antall rapporterte tilfeller siden forrige medarbeiderundersøkelse som var for to år siden.

– Vi har nulltoleranse for uønsket seksuell oppmerksomhet i Troms politidistrikt. Derfor hadde vi håpet og trodd at vi skulle se en nedgang, sier Lysnes.

Han sier det ikke er registrert noen varsler eller mottatt noen bekymringsmeldinger de siste 12 månedene. På spørsmål om det er en ukultur i Troms politidistrikt, svarer Lysnes at det basert på undersøkelsen er vanskelig å slå dette fast.

– Vi vet ikke nærmere hva som ligger bak. Men det vi definitivt kan konkludere med er at jobben vi har gjort ikke har vært god nok. Vi skal nå finne de gode og rette tiltakene for å få dette ned, og det skal ned.

Tall for uønsket seksuell oppmerksomhet blant politiet.

Slik rapporterer ansatte hos politiet rundt om i landet om uønsket seksuell oppmerksomhet.

Illustrasjon: Politiet

Ukultur

Lokallagsleder Runar Fagerlund i Politiets Fellesforbund i Troms, svarer slik på spørsmålet om en ukultur.

– Ja, det må vi vel kunne si. Hvis ikke hadde vi ikke hatt disse tilfellene.

Lokallagsleder Runar Fagerlund i Politiets Fellesforbund, mai 2022.

Lokallagsleder Runar Fagerlund er overrasket over tallene, og maner til skjerpings.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Fagerlund sier han er overrasket over at antall tilfeller av uønsket seksuell oppmerksomhet ikke har gått ned de siste to årene.

– Tiltakene som har vært satt inn de siste to årene har ikke truffet så godt som vi hadde håpet. Det betyr at vi kanskje må være enda tydeligere og jobbe enda hardere med det fremover, sier han.

Les også 35 unge jenter har varsla om trafikklæraren: – Dei har vore fortvilte og redde

Mykje trafikk på Hellebroa

Skal få bukt med problemene

Det har snart gått fem år siden «metoo» for alvor belyste temaet globalt. Fortsatt jobber politiet i Troms for å finne veien til et bedre arbeidsmiljøet for alle.

Fagerlund oppfordrer nå til et målrettet arbeid for en bedre kultur i politiet.

– Vi må vise til at dette er noe vi ikke godtar og at det er helt uakseptabelt at ansatte i politiet skal bli utsatt for dette.

Innen 1. juli skal ledere og medarbeidere ha funnet tiltak for å få bukt med problemene, opplyser hovedverneombudet i Troms politidistrikt til NRK.

– Dette er et eierskap vi alle har. Det er ikke bare et problem bare lederne har. Alle som eier problemet må delta for å komme til bunns i dette og finne løsninger for hva som kan fungere, sier Siri Ellingsen.

Satt inn flere tiltak

Ellingsen sier at det jobber med å finne ut av hvilke opplevelser det er de 12 ansatte har opplevd.

– I undersøkelsen var det nesten 50/50 mellom at det var overordnede og sideordnet som sto for den uønsket seksuelle oppmerksomheten. Undersøkelsen var anonym, så vi vet ikke mer enn det.

Siden den forrige medarbeiderundersøkelse i 2020 har de satt inn flere tiltak.

– Vi har kjørt dilemmatrening hos de ansatte, arrangert e-læring rettet mot tematikken og ledelsen har kommunisert at det er nulltoleranse og hatt foredrag om temaet.

Det har også blitt rettet oppmerksomhet mot hvordan de ansatte skal rapportere om hendelser, og ledere har fått opplæring i hvordan de skal håndtere et slikt problem, sier Ellingsen.