Ikke redd for å miste festspillstøtte

Direktøren for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi, tror ikke at de kommer til å miste statsstøtte - til tross for uklare politiske signaler.

Publikum

Fra åpninga av Festspillene i Nord-Norge i Harstad.

Foto: Rune. N Andreassen

Kulturminister Thorhild Widvey ønsker å beholde festspillene i Nord-Norge og Bergen på statsbudsjettet, men på Stortinget diskuterer politikerne om disse festivalene også skal miste den direkte statsstøtten.

Tror på fortsatt statsstøtte

Maria Utsi

Direktør for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi.

Selv om øremerka midler fra den såkalte knutepunktordningen kan forsvinne, tror Utsi at Festspillene i Nord-Norge fortsatt vil få penger.

– Dersom det ender med at vi også må søke våre midler fra Kulturrådet, så er vi forberedt på det. Det betyr bare at vi må gjøre en enda bedre jobb, og vi må være enda mer relevante, sier Utsi.

52 års historie

Direktøren for Festspillene i Nord-Norge er ikke bekymret, til tross for at politikerne på Stortinget nå diskuterer om festivalen hun er sjef for også skal miste de øremerkede midlene fra knutepunktordningen. Hvis Festspillene i Nord-Norge også må søke støtte fra Kulturrådet, tror Utsi at de har gode muligheter til å få statlig støtte også i fremtiden.

– Vi stiller tross alt med 52 års historie, og Festspillene i Nord-Norge har spilt en ekstremt viktig rolle.

Nyheter fra Troms og Finnmark