Frp og Høyre sier nei til å dekke underskuddet til Sjakk-OL

Det er ikke flertall i Tromsø kommunestyre for å dekke et underskudd på mellom 3,5 og 4,5 millioner kroner i sjakkselskapet. Arbeiderpartiet foreslår løsning under dagens møte.

Sjakk-OL

Det er fortsatt uklart om kreditorene får pengene sine. Kommunestyret i Tromsø behandler i dag saken.

Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Jan Blomseth

Sjakk-OL må dekke sitt eget underskudd, mener Jan Blomseth i Frp.

Foto: Lars Egil Mogård / NRK

I dag onsdag blir kommunestyret orientert om de økonomiske problemene i selskapet.

– Det er ikke aktuelt for kommunen å betale dette underskuddet, sier gruppeleder Jan Blomseth i Fremskrittspartiet.

Han sier at man har dannet et aksjeselskap for å begrense det økonomiske ansvaret til kommunen. Det er styret og ledelsen i selskapet som har ansvaret, og går det dårlig økonomisk, eller selskapet går konkurs har ikke kommunen det juridiske ansvaret, mener Blomseth.

Moralsk ansvar

Tromsø kommune eier 90 prosent av aksjene i selskapet, og Blomseth sier man selvfølgelig kan diskutere det moralske ansvaret til kommunen, men legger til at dersom man gjør det er jo hensikten med å danne et AS borte.

Etter det NRK får opplyst har også Høyres kommunestyregruppe samme holdning som Frp i denne saken.

Bekymret for omdømmet

– Hvis det ikke er vilje blant flertallet i kommunestyret, så går det jo mot en konkurs i sjakk OL. Det vil får store konsekvenser for Tromsø kommune sitt omdømme, sier gruppeleder i Arbeiderpartiets kommunestyregruppe, Kristin Røymo.

Kristin Røymo

Tromsø Ap vil ha dugnad for å dekke underskuddet til Sjakk-OL, sier gruppeleder i kommunestyregruppen, Kristin Røymo.

Foto: Kari Stokke Nilsen

Hun sier dugnad må til mellom kommunen, næringsliv og foreninger slik at det også i fremtiden vil være attraktivt å ha internasjonale arrangement i Tromsø.

Dersom kommunen springer fra regningen og lar næringslivet ta regningen alene, vil det koste Tromsø kommune dyrt, ifølge Røymo.

Kommer med nytt forslag

– Arbeiderpartiets kommunestyregruppe vil i dag fremme et forlag om å løse Ol-saken som vi håper kommunestyret vil gå med på.

Røymo vil ikke utdype nærmere hva forslaget går ut på fordi hun vil avvente informasjon fra byråden om den økonomiske ståa i selskapet først.

Uten revisor

Jan Blomseth i Frp har reist spørsmål om sjakk-selskapet har hatt revisor den siste tida.

Styreleder Hans Olav Karde sier at Sjakk-OL har hatt revisor hele tida, bortsett fra de siste to dagene. Revisjonsselskapet KPMG ble opprinnelig valgt som revisor.

Da selskapet ble sponsor for arrangementet i Tromsø i sommer var det enighet om at det ville være riktig å skifte revisor, sier Karde.

Ut på anbud

– Den 2. juli sendte Sjakk OL ut anbud på revisortjenester. Den 27. august ble det klart at PWC hadde det laveste anbud. Den 3. oktober meldte PWC at de ønsket å avvente undertegning av kontrakten som følge av en mulig konkurs i sjakk-selskapet.

Det har Karde full forståelse for.

– Mandag sa KPMG opp revisjonskontrakten. Sjakk OL har vært uten revisor i to dager. Dersom spørsmålet om konkurs ikke hadde kommet hadde ny revisor vært på plass, sier styrelederen.

Karde ønsker ikke å kommentere opplysningene i NRK om at et flertall i kommunestyret vil si nei til å dekke et underskudd i selskapet.

– Nå avventer vi behandlinga i kommunestyret seinere onsdag ettermiddag, sier styrelederen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali gir deg nyhetene fra Troms og Finnmark