Hopp til innhold

Myndighetene mangler oversikt over norskopplæring for asylsøkere

Myndighetene har ingen oversikt over hvordan pengene til norskopplæring for asylsøkere blir brukt.

Myndighetene har ingen oversikt over hvordan pengene til norskopplæring for asylsøkere blir brukt.

Også andre kommuner enn Vadsø kan ha fått penger, uten å gi tilbud som asylsøkerne har krav på.

Asylsøkerne på mottaket i Vadsø har tatt saken i egne hender. For selv om kommunen har fått rundt 3,5 millioner kroner til språkundervisning, har asylsøkerne ikke fått en eneste norsktime. Derfor blir det egenstudier hver morgen.

– Jeg studerer to timer hver dag for å forbedre norsken min, derfor forstår og snakker jeg litt norsk, sier Okbamichael Tsige.

Tsige leser

Okbamichael Tsige prøver å lære seg norsk på egen hånd.

Foto: NRK

Ikke kontroll

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet deler hvert år ut 84 millioner kroner til språkundervisning for asylsøkere i norske kommuner.

Likevel har de ikke hatt noen kontroll på hvordan kommunene har brukt pengene.

Først etter at NRK har avslørt problemene i Vadsø, ber direktoratet om en oversikt fra kommunene.

– For sikkerhetsskyld foretar vi nå en undersøkelse. Vi kommer til å sende brev til alle kommunene som er vertskommuner for statlige mottak, om hvordan de faktisk får til et norsktilbud, som ivaretar rettighetene den enkelte har, sier direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Geir Barvik

Lite tyder på oversikt

I Norsk organisasjon for asylsøkere reagerer de på den manglende oppfølgingen av språkpengene.

Anne-Margit Austenå

Anne-Margit Austenå, generalsekretær i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)

Foto: NRK

– Det er ingen ting som tyder på at de har hatt oversikt eller noen form for rapporteringsrutiner. Så det er tydelig at dette har bygge på tillit. Men når det nå avdekkes at mottak ikke har fulgt opp er det veldig viktig at de da får rutiner på plass, sier Ann-Margit Austenå, generalsekretær i NOAS.

– Vi har ingen holdepunkter for at dette som Vadsø nå har gjort er en praksis i andre kommuner. Men skulle det vise seg at det er andre kommuner vil vi følge det opp med en gang slik vi gjør med Vadsø, sier Barvik.