Her fjernes nesten 14.000 tonn krigsskip fra fjæra i Finnmark

18 år har gått. Nå er endelig den russiske krysseren «Murmansk» på vei til å bli fjernet.

"Murmansk"

Den 211 meter lange krysseren «Murmansk» sank utenfor Sørvær i Hasvik julaften i 1994, da den var i ferd med å bli tauet fra Russland til opphogging i India.

Foto: GUNNAR SÆTRA/Scanpix/Liv Pedersen/NRK

– Murmansk er mye mer ødelagt enn vi trodde, sier Øyvind Omnes i AF Decom.

AF Decom er selskapet som skal foreta pumpingen, og som skal sørge for at vraket av «Murmansk» fjernes for godt.

Krysseren "Murmansk"

Krysseren 'Murmansk' gikk på grunn julaften 1994.

Foto: Jon Inge Karlsen / SCANPIX

Ligget siden 1994

Den 211 meter lange krysseren «Murmansk» sank utenfor Sørvær i Hasvik julaften i 1994, da den var i ferd med å bli tauet fra Russland til opphogging i India.

Den ble i ettertid gjenstand for stor debatt etter at det ble funnet spor av radioaktivitet i gjenstander fra skipet.

AF Decom vant anbudet på fjerningen for noen år siden. Prisen for fjerningen er 328 millioner kroner.

Ettersom AF Decom har fått 328 millioner kroner for å fjerne skipet, vil ekstrakostnadene betales av selskapet selv.

Og med utfordringene selskapet har hatt med fjerningen, så er det usikkert om selskapet nå tjener penger.

Les hele historien til «Murmansk» her!

Tømmer dokken

Selskapets metode går i korte trekk ut på å forberede for tørriving og demontering av vraket der det ligger.

Det blir gjort ved å etablere moloer og tilnærmet tørrdokk rundt vraket av "Murmansk", slik at vannet kan pumpes ut, og vraket tørrlegges.

Deretter vil anleggsmaskiner rive og sortere vraket i forskjellige avfallsfraksjoner som skipes ut til avfalls- og gjenvinningsmottak fra kai.

Sørvær

Her ligger Murmansk.

Foto: NRK

Krysseren "Murmansk"

Murmansk havnet i fjærsteinene ved Sørvær i Vest-Finnmark julaften 1994.

Foto: GUNNAR SÆTRA / Scanpix

Den russiske krysseren «Murmansk»

Slik har den russiske krysseren Murmansk ligget i årevis utenfor Sørvær på Sørøya.

Foto: Anne Olsen-Ryum

Øyvind Omnes

Øyvind Omnes i firmaet AF Decom.

Foto: Liv Pedersen

Kan ha ammunisjon og torpedoer om bord

Krysseren Murmansk

Foto av krysseren Murmansk tatt gjennom webkamera.

Foto: AF

De siste dagene har endelig tømmingen av Murmansk gått bedre enn tidligere forsøk. Onsdag i forrige uke, fikk AF Decom betalt for hardt arbeid.

Metallgjerdene var ikke lengre lekk, og dokken rundt Murmansk kunne derfor bli tømt.

Men nå har flere andre problemer dukket opp.

For det første er det usikkert om krysseren har ammunisjon og torpedoer om bord.

Selskapet som arbeider med fjerningen har etterlyst mer informasjon fra myndighetene om dette.

Knekt på midten

I tillegg er skipet knekt på midten, noe som vil gjøre arbeidet med fjerningen vanskeligere.

Skipet som nå veier mellom 11.000 og 14.000 tonn, har stålvegger på cirka 17,5 centimeter.

– Vi sikrer skipet nå, men det vil ta tid. Vi kan ikke love å få fjernet det i løpet av året, men har foreløpig satt en tid på 2 til 6 måneder, sier Omnes.

De skal nå starte opphuggingen i fronten og jobbe seg bakover.

Murmansk

Murmansk er knekt på midten, noe som gjør arbeidet med opphuggingen vanskeligere.

Foto: Liv Pedersen