Hopp til innhold

Her finner du gullet i Nord-Norge

Analyser av 2200 jordprøver er nå offentliggjort. Se de nye gullkartene!

Mineralkart som viser gull

NGU sitt kart over forekomster av gull i Finnmark. De store firkantene indikerer høy konsentrasjon av gull.

Foto: NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nå offentliggjort de første resultatene fra prosjektet «Mineralressurser i Nord- Norge», som skal kartlegge mineralforekomster i nord.

Flere overraskelser

Rapporten, som er basert på analyser av 2200 jordprøver fra de tre nordligste fylkene, bekrefter allerede kjente mineralforekomster - men byr også på enkelte overraskelser.

Blant funnene som NGU mener er oppsiktsvekkende, er høye konsentrasjoner av gull i prøver fra indre områder av Midt-Troms, og tidligere ukjente verdier av kobber på Øksfjordhalvøya i Finnmark.

Prosjektkoordinator Jan-Sverre Sandstad nevner også funn i Hattfjelldal i Nordland og på Ringvassøy i Troms.

Spesielle og sjeldne jordarter

Men det er ikke bare gull- og kobberfunnene som er spennende. Blant annet på Nordkyn i Finnmark er det funnet spesielle og sjeldne jordarter som er interessante.

– Det gjelder jordarter som det er stor etterspørsel etter, og som inngår i komponenter i moderne teknologi, sier Sanstad til NRK.

NGUs kartlegging av mineralressurser vil fortsette frem til 2014, og før resultatene er endelige, skal store deler av Nord-Norge også undersøkes med fly og helikopter.

Kartleggingen av mineralressursene i nord koster 100 millioner kroner , og er betalt av norske myndigheter.