Hopp til innhold

Her skal det letes etter gull

Til sommeren blir det storstilt leting etter gull i de nordligste fylkene.

Mineralkart NGU

Kartet viser hvilke områder NGU tror er rik på mineraler.

Foto: NGU

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Jan Sverre Sandstad

Forsker og geolog Jan Sverre Sandstad ved NGU.

Foto: Cathrine Dillner Hagen

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal til sommeren kartlegge flere områder i nord som de anser som lovende.

Følgende områder anser NGU som interessante:

  • Repparfjord i Kvalsund kommune i Vest-Finnmark
  • Øya Vanna ytterst i Karlsøy kommune i Troms
  • Mauken i Målselv kommune i Indre Troms
  • Rombak ved Narvik i nordlige Nordland

Disse områdene skal granskes fra helikopter. I tillegg skal 21.000 kvadratkilometer fra Alta til Grense Jakobselv granskes fra småfly.

Stort potensiale

Forsker og geolog Jan Sverre Sandstad ved NGU sier at kartlegging i nabolandene viser at det er store ressurser i nord.

– Både disse og mange andre områder har stort potensial for mineral- og metallforekomster. Vi har stor tro på å finne mer av både kobber, nikkel og gull, sier Sandstad.

Regjeringen har gitt programmet Mineralressurser i Nord-Norge (MINN) et tilsagn om 100 millioner kroner ekstra over fire år for å kartlegge mulighetene for gull og andre mineraler i nord.

Tror på funn

Geologen er optimist og tror at mineralindustrien blir viktigere og viktigere for Norge i fremtiden.

– Det er stor sannsynlighet for funn av nye forekomster og næringsutvikling i landsdelen, sier han.

Verdier tilsvarende halvt oljefond

Verdien av norske mineralressurser ligger i størrelsesorden 1500 milliarder kroner. Da er det tatt hensyn til dokumenterte forekomster, sannsynlige forekomster og antatt potensial.

1500 milliarder kroner utgjør om lag et halvt oljefond i dagens kroneverdi.

Store mengder mineraler finnes i mange produkter vi omgir oss med daglig. Alt fra mobiltelefoner, PC-er, biler til batterier.