Hopp til innhold

Her er Venstres viktigste miljøsak

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, mener kampen mot sjødeponi i Repparfjorden blir partiets viktigste miljøsak.

Repparfjord

Venstre vil nå kjempe mot et sjødeponi for gruveavfall i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Et sjødeponi for gruveavfall i Repparfjorden vil bety at man legger fjorden død, mener Venstre som nå tar opp kampen mot Nussirs gruveplaner.

Ola Elvestuen

Nestleder i Venstre, Ola Elvestuen.

Foto: Olav Juven / NRK

Denne helgen var nestleder Ola Elvestuen på befaring i Kvalsund. Han er helt uenig med Nærings- og fiskeridepartementet som nylig anbefalte sjødeponiet.

– Dette er den viktigste naturvernsaken nå, og det er en sak hvor vi i Venstre kommer til å legge inn de kreftene vi kan for å vinne fram.

– Næring har overkjørt fiskeri

I begrunnelsen fra det sammenslåtte Nærings- og fiskeridepartementet heter det at man god nok kunnskap til å se at et sjødeponi i Repparfjorden ikke vil få uakseptable negative følger for sjømatnæringen.

Elvestuen mener næringsdelen av departementet har overkjørt fiskeridelen.

– Fiskeriministerens stemme har nesten blitt borte ettersom de to departementene er slått sammen, også rådene fra flere faginstanser har blitt borte, sier Elvestuen.

Også leder i Natur og Ungdom, Arnstein Vestre, mener at hensynet til gruvedrift har veid tyngre enn fiskeri.

– Her er det klart at fiskeridepartementet har blitt overkjørt, og at hensynet til gruvedrift har veid tyngst. Vi er for så vidt enig i at man har nok kunnskap for å kunne ta en avgjørelse i saken, men den kunnskapen tilsier et nei.

Ordfører stoler på beslutningsgrunnlaget

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Kvalsund-ordfører Ragnar Olsen (Ap).

Foto: Allan Klo / NRK

Ordfører i Kvalsund kommune, Ragnar Olsen (Ap), stoler på at både departementet og kommunen har fått god nok informasjon om miljøkonsekvensene av et sjødeponi.

– Jeg stoler også på mine egne vurderinger basert på de opplysninger kommunestyret har fått. Da vi behandlet saken der sa fire femtedeler av representantene ja til sjødeponi, og jeg regner jo med at de fortsatt mener det var det riktige.

Endelig avgjørelse i saken kommer når Kommunaldepartementet enten godtar eller ikke godtar reguleringsplanen for området.